ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประเพณีในเกาะเกร็ด

สรงน้ำพระและเจดีย์มอญ

เมื่อได้ทำบุญกลางบ้านแล้ว การเฉลิมฉลองการขึ้นศักราชใหม่ จะมีการทำบุญต่อเนื่องไปอีกด้วยการจัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระ เนื่องจากในระยะสงกรานต์นี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดมากชาวบ้านจึงร่วมกันจัดทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปและพระเจดีย์สำคัญในวัด เปลี่ยนผ้าแพรสีแดงที่พันรอบพระเจดีย์ทุกองค์ การทำบุญให้ทานต่างๆผ่านมาจนถึงวันที่มีการสรงน้ำพระแล้ว คนมอญทั้งหลายเชื่อว่าความร่มเย็นเป็นสุข ความเป็นสุข ความเป็นสิริมงคลทั้งหลายอันเป็นผลบุญจากการประกอบการกุศล ทั้งคุณพระรัตนตรัยและเทพยดาและองครักษ์อำนวยอวยชัยปกปักรักษาให้มีความสุขร่มเย็น การเถลิงศกใหม่จึงเป็นนิมิตหมายในสิ่งที่ดีงามทุกคนดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข ความเจริญร่มเย็นตามเจตนารมย์ที่มุ่งหมายไว้และอิ่มเอมในผลบุญกุศลอย่างมั่นคงตลอดไป

ทั้งหมดนี้เป็นประเพณีสงกรานต์ในเกาะเกร็ด ที่แตกต่างไปจากประเพณีสงกรานต์ที่อื่นๆ แต่ปัจจุบันได้ปฏิบัติกันผิดเพี้ยนไปบ้าง เนื่องจากวัฒนธรรมใหม่ๆได้เข้ามาในเกาะเกร็ดมากขึ้น

ประเพณีสงกรานต์
แห่สงกรานต์
แห่น้ำหวาน
แห่ข้าวแช่
แห่หางหงส์
สะบ้ามอญ
ทะแยมอญ
รำเจ้า
การปล่อยปลา
การทำบุญกลางบ้าน
สรงน้ำพระและเจดีย์มอญ
ประเพณีการจุดลูกหนู
ประเพณีทำบุญออกพรรษา
ประเพณีตักบาตรทางน้ำ
ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ด
ประเพณีรำมอญ
ประเพณีการเล่นเพลงเจ้าขาว
ประเพณีการตักบาตรน้ำผึ้ง
การละเล่นเพลงระบำบ้านไกล
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย