ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประเพณีในเกาะเกร็ด

สรงน้ำพระและเจดีย์มอญ

เมื่อได้ทำบุญกลางบ้านแล้ว การเฉลิมฉลองการขึ้นศักราชใหม่ จะมีการทำบุญต่อเนื่องไปอีกด้วยการจัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระ เนื่องจากในระยะสงกรานต์นี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดมากชาวบ้านจึงร่วมกันจัดทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปและพระเจดีย์สำคัญในวัด เปลี่ยนผ้าแพรสีแดงที่พันรอบพระเจดีย์ทุกองค์ การทำบุญให้ทานต่างๆผ่านมาจนถึงวันที่มีการสรงน้ำพระแล้ว คนมอญทั้งหลายเชื่อว่าความร่มเย็นเป็นสุข ความเป็นสุข ความเป็นสิริมงคลทั้งหลายอันเป็นผลบุญจากการประกอบการกุศล ทั้งคุณพระรัตนตรัยและเทพยดาและองครักษ์อำนวยอวยชัยปกปักรักษาให้มีความสุขร่มเย็น การเถลิงศกใหม่จึงเป็นนิมิตหมายในสิ่งที่ดีงามทุกคนดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข ความเจริญร่มเย็นตามเจตนารมย์ที่มุ่งหมายไว้และอิ่มเอมในผลบุญกุศลอย่างมั่นคงตลอดไป

ทั้งหมดนี้เป็นประเพณีสงกรานต์ในเกาะเกร็ด ที่แตกต่างไปจากประเพณีสงกรานต์ที่อื่นๆ แต่ปัจจุบันได้ปฏิบัติกันผิดเพี้ยนไปบ้าง เนื่องจากวัฒนธรรมใหม่ๆได้เข้ามาในเกาะเกร็ดมากขึ้น

ประเพณีสงกรานต์
แห่สงกรานต์
แห่น้ำหวาน
แห่ข้าวแช่
แห่หางหงส์
สะบ้ามอญ
ทะแยมอญ
รำเจ้า
การปล่อยปลา
การทำบุญกลางบ้าน
สรงน้ำพระและเจดีย์มอญ
ประเพณีการจุดลูกหนู
ประเพณีทำบุญออกพรรษา
ประเพณีตักบาตรทางน้ำ
ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ด
ประเพณีรำมอญ
ประเพณีการเล่นเพลงเจ้าขาว
ประเพณีการตักบาตรน้ำผึ้ง
การละเล่นเพลงระบำบ้านไกล
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย