ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประเพณีในเกาะเกร็ด

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียนเป็นพิธีกรรมทางพุทธศานาอย่างหนึ่งในเกาะเกร็ด ความมุ่งหมายของชาวพุทธนั้นถือเป็นการปฏิบัติและแสดงความคารวะนอบน้อม อีกทั้งขอขมาลาโทษ หากมีเหตุอันใดพลาดพลั้งไป ซึ่งเป็นการกระทำล่วงเกินต่อพระพุทธศาสนา และพระภิกษุสงฆ์ ขอให้อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้จงมีขึ้นเมื่อพระภิกษุได้รับบิณฑบาตแล้ว และได้นำไปบูชาพระพุทธและปูชนียสถานในวัดต่อไป

พิธีกรรมของการตักบาตรดอกไม้
จะจัดในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 อันเป็นวันออกพรรษานั้น หลังจากมีการทำบุญใส่บาตรทางน้ำในตอนเช้าแล้ว ชาวบ้านจะรีบจัดอาหารไปถวายพระที่วัดปรมัยยิกาวาส พระสงฆ์จากวัดต่างๆในท้องที่นั้นจะไปฉันเพลรวมกันที่ศาลาการเปรียญ บนศาลาการเปรียญจะมีสำรับอาหารคาวหวานสำหรับถวายพระทุกองค์ที่มาร่วมทำพิธี ชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆจะจัดสำรับมาบ้านละ 1 ชุด สำรับที่วัดนี้จะเป็นสำรับที่สวยงาม ทั้งเครื่องทองเหลือง ถ้วยชามลายคราม หรือเครื่องแก้ว เมื่อนำสำรับมาวางกลางศาลาการเปรียญจึงแลดูสวยงามมาก เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายฉันภัตตาหารเพลแล้ว จะเดินลงจากศาลาการเปรียญสู่พระอุโบสถ โดยมีผู้อัญเชิญพระ บรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานไว้ในหีบมุกที่สวยงาม และทั้งหมดนี้ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นจะเป็นการชวนธูป โดยชาวบ้านจะนั่งเรียงรายสองข้างทาง จากศาลาการเปรียญถึงหน้าประตูพระอุโบสถ ทุกคนจะมีธูปเทียนวางอยู่ในพานหรือถาดจำนวนมาก เมื่อพระท่านเดินผ่านมาต่างก็ถวายธูปเทียน เริ่มตั้งแต่ถวายพระบรมธาตุมาจนถึงพระสงฆ์ทั้งหมดนั้น ด้วยอาการที่เคารพนอบน้อม ขบวนพระสงฆ์ที่มีพระบรมธาตุนำหน้า จากศาลาการเปรียญถึงพระอุโบสถ จึงเป็นภาพที่งดงาม และน่าศรัทธาเลื่อมใสมาก พระสงฆ์ทั้งหมดจะไปร่วมทำพิธีปวารณาที่พระอุโบสถ ชาวบ้านจะมารวมกันที่หน้าพระอุโบสถ พร้อมกับทำพิธีขอสมาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การถวายของแด่พระสงฆ์นี้ คนมอญต่างท้องที่อาจมีผิดแผกไปบ้าง ที่เกาะเกร็ด แต่เดิมจะถวายธูปและเรียกเป็นภาษามอญว่า " ชวนธูป " แต่ในปัจจุบันถวายทั้งธูปและดอกไม้ แต่บางแห่งก็ถวายดอกไม้อย่างเดียว เช่นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น

ประเพณีสงกรานต์
แห่สงกรานต์
แห่น้ำหวาน
แห่ข้าวแช่
แห่หางหงส์
สะบ้ามอญ
ทะแยมอญ
รำเจ้า
การปล่อยปลา
การทำบุญกลางบ้าน
สรงน้ำพระและเจดีย์มอญ
ประเพณีการจุดลูกหนู
ประเพณีทำบุญออกพรรษา
ประเพณีตักบาตรทางน้ำ
ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ด
ประเพณีรำมอญ
ประเพณีการเล่นเพลงเจ้าขาว
ประเพณีการตักบาตรน้ำผึ้ง
การละเล่นเพลงระบำบ้านไกล
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย