ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประเพณีในเกาะเกร็ด

ปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ด

เดิมทีเดียววงปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ดมีหลายคณะด้วยกัน เช่น คณะครูบุญทิว ศิลปดุริยางค์ เมื่อครูบุญทิวเสียชีวิตจึงเลิกวงไป ปัจจุบันมีเหลืออยู่คณะเดียวคือ วงแหยมศิลป ผู้ก่อตั้งวงคือ ครูแหยม รนขาว ครูแหยมเป็นศิษย์ครูจำปาซึ่งเป็นคนมอญเกาะเกร็ดหมู่ที่ 7 และเป็นครูปี่พาทย์ดั้งเดิม มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ครูแหยมเป็นลูกศิษย์มาตั้งแต่เด็ก เมื่อครูจำปาเสียชีวิต ครูแหยมจึงตั้งวงชื่อ วงแหยมศิลป์ โดยรับเครื่องดนตรีของวงครูจำปามาทั้งชุด และบรรเลงแต่เพลงมอญแท้ๆ ไม่เล่นเพลงไทยเลย โดยยึดการบรรเลงแบบมอญเก่าอย่างเคร่งครัด จึงแตกต่างจากปี่พาทย์มอญปทุมธานีและพระประแดง เมื่อครูแหยมเสียชีวิต ครูสมจิตร รนขาว ซึ่งเป็นบุตรชายได้รับหน้าที่ห้วหน้าวง ต่อมาครูสมจิตร รนขาวได้เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2540 คุณชวลิต รนขาวได้รับผิดชอบมาถึงปัจจุบันนี้

ประเพณีสงกรานต์
แห่สงกรานต์
แห่น้ำหวาน
แห่ข้าวแช่
แห่หางหงส์
สะบ้ามอญ
ทะแยมอญ
รำเจ้า
การปล่อยปลา
การทำบุญกลางบ้าน
สรงน้ำพระและเจดีย์มอญ
ประเพณีการจุดลูกหนู
ประเพณีทำบุญออกพรรษา
ประเพณีตักบาตรทางน้ำ
ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ด
ประเพณีรำมอญ
ประเพณีการเล่นเพลงเจ้าขาว
ประเพณีการตักบาตรน้ำผึ้ง
การละเล่นเพลงระบำบ้านไกล
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย