ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประวัติความเป็นมาของบุญบั้งไฟ
จุดประสงค์ของการทำบุญบั้งไฟ
รูปแบบประเพณี
ชนิดของบั้งไฟ

ชนิดของบั้งไฟ

- บั้งไฟโมดหรือโหมด - บั้งไฟม้า - บั้งไฟช้าง
- บั้งไฟจินาย - บั้งไฟดอกไม้ - บั้งไฟฮ้อยหรือบั้งไฟร้อย
- บั้งไฟหมื่น - บั้งไฟแสน - บั้งไฟตะไล
- บั้งไฟตื้อ - บั้งไฟพล

ตัวอย่างบั้งไฟที่ใช้แข่งขัน

บั้งไฟหมื่น
บั้งไฟชนิดนี้เป็นบั้งไฟขนาดกลาง บรรจุดินปืนหนักระหว่าง 12-119 กิโลกรัม ขนาดกระบอกกว้าง 3,5 นิ้ว ยาวประมาณ140 เซนติเมตร ไม่เกิน 180 กิโลเมตร ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่กระบอกเล็ก (เหลาเล็ก) กระบอกพลาสติก (เหลาเอสลอน) การจุดบั้งไฟแข่งขันส่วนมากเป็นบั้งไฟหมื่น

บั้งไฟแสน
บั้งไฟชนิดนี้เป็นบั้งไฟขนาดใหญ่ที่สุด บรรจุดินปืนหนัก 120 กิโลกรัมขึ้นไป บั้งไฟขนาดนี้ทำยากที่สุดจะต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ เพราะบั้งไฟขนาดนี้หากแตกแล้วจะเป็นอันตรายมาก เพราะฉะนั้นก่อนทำบั้งไฟจะต้องมีพิธีกรรมบวงสรวงให้ถูกต้องตามหลักการทำบั้งไฟแสนเสียก่อนจึงจะลงมือทำ เมื่อตกบั้งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการตกแต่งประดับประดาบั้งไฟ

จุดเด่นของพิธีกรรม
จุดเด่นของการชมประเพณีบุญบั้งไฟ อยู่ที่ช่วงเช้าของวันแรกคือวันแห่บั้งไฟสวยงาม สามารถชมได้ที่ปะรำพิธีถนนใจกลางเมือง และช่วงเช้าวันที่สอง คือการจุดบั้งไฟขึ้นสูงที่สวนสาธารณะพญาแถน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย