สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ผัก

(Vegetables)

     ผักเป็นพืชอาหารที่มีมากมายหลายชนิด มีการปลูกผักอย่างแพร่หลายทั่วโลกในเขตภูมิอากาศต่างกัน โดยนำส่วนของผลผลิตมารับประทานและปรุงอาหารในรูปแบบที่ต่างกัน มีการนำผักมาปรุงอาหารร่วมกับพืชอาหารอื่น หรืออาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติ

ผักหลายชนิดอาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชอาหารชนิดอื่นด้วยได้แก่ แตงโม แตงไทย และ เมลอนซึ่งถูกจัดเป็นผลไม้ หอม กระเทียม พริก และพริกไทย ถูกจัดเป็นพืชเครื่องเทศ รากและลำต้นใต้ดินของพืชหัวหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้เป็นผักสำหรับประกอบอาหารด้วย ได้แก่ มันเทศ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง เผือกและกลอย ผลและฝักสดที่ยังอ่อนอยู่ของพืชหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้เป็นผักด้วย เช่น มะละกอ ขนุน ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา ถั่วแขก ส่วนข้าวโพดนั้นก็มีการนำข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังอ่อนอยู่มาปรุงอาหารจำพวกผักด้วย พืชเครื่องเทศที่เราบริโภคส่วนต่างๆ ในสภาพที่ยังสดอยู่ก็ถูกจัดเป็นอาหารจำพวกผักด้วยเช่นเดียวกัน ได้แก่ ผักชี กะเพรา โหระพา ขิง ข่า กระชาย ตะไคร้ ใบมะกรูด ผลมะกรูดและผลมะนาว

พืชที่มนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำมารับประทานเป็นอาหารนั้นมีประมาณ 1,000 ชนิด (species) โดยมีพืชจำพวกผักประมาณ 500 ชนิด ซึ่งเป็นพืชที่มนุษย์นำมาปลูกภายในครัวเรือนประมาณ 200 ชนิด และมีการปลูกเพื่อเป็นการค้าประมาณ 80 ชนิด ในประเทศไทยมีผักพื้นบ้านซึ่งปลูกเป็น

พืชสวนครัว
การแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช
แหล่งผลิตผักที่สำคัญของประเทศไทย
ผักเศรษฐกิจของประเทศไทย
พริก
กระเทียม
หอมแดง
แตงกวา
ข้าวโพดฝักอ่อน
ถั่วฝักยาว
คะน้า
กะหล่ำปลี
มะเขือเทศ
ฟักทอง
ผักกาดขาวกวางตุ้ง,ผักกาดฮ่องเต้
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ผักกาดเขียวปลี
ผักบุ้งจีน
ผักกาดหัว
หอมหัวใหญ่
ผักกาดหอม
กะหล่ำดอก
ฟัก, แฟง
มะระ
บวบ
ถั่วลันเตา
หน่อไม้ฝรั่ง
กระเจี๊ยบเขียว
ผักกาดขาวปลี
หน่อไม้ไผ่ตง
มะเขือยาว
ถั่วแระญี่ปุ่นหรือถั่วเหลืองฝักสด
เอกสารและสิ่งอ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย