Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

นครซีอาน

แผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 11 ของนครซีอาน

แผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 11 ของนครซีอานมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

การจัดวางรูปแบบเมือง เนื่องจากด้านตะวันออกเป็นเขตหลินธง ด้านตะวันตกติดกับเมืองเสียนหยาง ทางใต้ติดกับฉางอาน ทางเหนือติดแม่น้ำเว้ย ดังนั้นทางภาคตะวันออกจึงต้องการจัดตั้ง เส้นทาง เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแห่งแม่น้ำเว้ย โดยลากเส้นทางการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นที่หลินธง ซินจู้ เว้ยยางหู ฉ่าวทาน ป้อมลิ่วชุน ลากยาวถึง เสียนหยาง และด้านเหนือของเส้นทางหลงฮ่าย จะพัฒนาเป็นเขตท่องเที่ยวนานาชาติหลินธง

การแบ่งเขตประสิทธิภาพใหญ่เก้าเขต

ในเขตกำแพงเมืองเก่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้าขาย การเงิน แหล่งสันทนาการ และฟื้นฟูลักษณะเมืองโบราณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเขตเมืองจะเน้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกิจการค้าปลีก

เขตรองรับเขตศูนย์กลางของเมืองหกเขต

แผนการฟื้นฟูเมือง เนื่องจากมีการโยกย้ายที่ทำการของรัฐบาลออกไปด้านนอก ปี ค.ศ .2010 ภายในกำแพงเมืองโบราณที่สร้างในสมัยราชวงศ์ หมิงจะลดจำนวนประชากรลงเหลือ 380,000 คน และเน้นการอนุรักษ์และก่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามของกำแพงเมืองได้แก่ สร้างเขตประวัติศาสตร์เหลียนหู เขตถนนประวัติศาสตร์เป่ยเหยี้ยนเหมิน และเขตถนนประวัติศาสตร์ถนนสานเสวี้ย และถนนสามสาย คือถนนวัด เซียงจือ ตรอกเต๋อฟู๋ แหล่งจู๋ปา เพื่ออนุรักษ์และก่อสร้างมรดกวังต่างๆในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นต้น

การสร้างถนนหลวง สร้างเครือข่ายถนนหลวงระดับสูงตามโครงการ “ หนึ่งวงล้อมสองเส้นขวางสิบเครือข่ายโยงใย” เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง โดยใช้เวลาเพียงสิบนาทีจากใจกลางเขตต่างๆ เดินทาง ไป ยังทางด่วนยกระดับ ใช้เวลาห้าสิบนาทีเดินทางจากใจกลางเมืองถึงใจกลางอำเภอต่างๆ ใช้เวลาหกสิบนาทีเดินทางจากใจกลางเมืองไปยังเขตชนบทที่สำคัญหรือเขตพัฒนา ศูนย์กลางการผลิต เขตท่อง เที่ยวและเขตพัฒนาทรัพยากรเหมืองแร่ และเมื่อถึงปี ค.ศ . 2010 อัตรารถโดยสารที่เข้าถึงเขตชนบทจะบรรลุถึง100% อัตรารถโดยสารที่เข้าถึงตัวหมู่บ้านชนบทจะมีถึง 95% ขึ้นไป

เส้นทางรถไฟ ปี ค.ศ .2010 เส้นทางรถไฟที่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้แก่ เส้นทางพิเศษซีอาน- เจิ้งโจว เส้นทางซีอาน- ผิงจิง ทางรถไฟทางคู่ ซีอาน- อันคัง- ฉงชิ่ง ขยายเส้นทางซีอาน- เหยียนอาน ปรับปรุงและขยายเส้นทาง ซีอาน- โฮ่วหม่า และสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ซีอาน- เป่าโถว จำนวนผู้โดยสารจะมากถึง 19.5 ล้านคนต่อปี มีขบวนรถ 145 คู่ขบวนต่อวัน ปริมาณสินค้าที่ขนส่งจะมีถึง 180 ล้านตันต่อปี

เส้นทางคมนาคมในเมือง

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียเจ็ดแห่ง ทำให้เขตตั้งแต่ภายในวงล้อมรอบเมืองรอบที่สามปราศจากมลพิษจากถ่านหินและมีท้องฟ้าสดใส

การสร้างชนบทใหม่ ให้นักเรียนชนบทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจิปาถะ เสนอให้นักเรียนจากครอบครัวยากจนเรียนฟรีพร้อมมอบเงินอุดหนุนด้านที่พักและค่าใช้จ่ายประจำวัน มีการถ่ายทอดรายการ “ ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน” เพื่อขจัดความไม่รู้ให้หมดไป ปรับปรุงระบบสาธารณสุข และระบบบริการการตรวจรักษาโรคในชนบท ปรับปรุงและขยายสาธารณสุขหมู่บ้าน 83 แห่ง ปรับปรุงและก่อสร้างถนน และเส้นทางในชนบท 4580 กิโลเมตร เพื่อใช้เวลา 20 นาทีสำหรับเดินทางถึงหมู่บ้านใกล้เคียง

แผนการศึกษา ให้เยาวชนในชนบทนับแต่วัยเด็กถึงวัยรุ่นได้รับการศึกษาตามวัยที่กำหนด ปี ค.ศ. 2010 ทั้งเมืองมีอัตราการเข้าเรียนชั้นประถม และอัตราการเลื่อนชั้นเรียนถึง 99.9% อัตราการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและอัตราความหนาแน่นในชั้นเรียนมัธยมต้นสามปีจะรักษาระดับที่ 98% ขึ้นไป

การประกันสังคม สร้างและปรับปรุงโรงพยาบาลและศูนย์อนามัยต่างๆแห่งใหม่รวม 10 แห่ง

ประปา ไฟฟ้า และก๊าซ

บทสรุป ปัจจุบัน นครซีอานถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน จัดอยู่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกของจีน และมีสิทธิพิเศษเทียบเท่าเมืองในมณฑลชายฝั่งอื่นๆ จึงมีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน ซึ่งนักธุรกิจไทยไม่อาจมองข้ามได้

สิริรัตน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ซีอาน
แหล่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
ศูนย์ข้อมูลให้คำปรึกษากฎหมายการค้าของจีน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com