วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ว่านหางจระเข้

Aloe vera (L.) Burm.f

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f.
ชื่อวงศ์ : ASPHODELACEAE
ซื่อสามัญ : Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados
ชื่อท้องถิ่น : ว่านไฟไหม้ (ภาคเหนือ) หางตะเข้ (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สรรพคุณทางยา
การเพาะปลูก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย