ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ประวัติศาสตร์ของศาสนา

ก่อนอื่นเราจะต้องยอมรับฐานเป็นข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนว่าได้มีศาสนาในโลก และได้มีความสำนึกนอบน้อมต่อศาสนาใดศาสนาหนึ่งในจิตใจของเราอยู่แล้ว หรือเราต้องค้นดู ประวัติศาสตร์ว่าศาสดาเจ้าลัทธิองค์ใดองค์หนึ่งนี้มีจริงหรือไม่ และเนื่องจากประวัติศาสตร์เองก็อาจเป็นบันทึกที่ผิดพลาดได้ เราจึงจำต้องสอบมันด้วยประวัติศาสตร์ที่ผู้อื่นบันทึก ซึ่งถ้าให้ดีก็ต้องเป็นคนในสมัยเดียวกัน แต่ที่ดีที่สุดคือ ต้องทดสอบความจริงของประวัติศาสตร์นั้นๆ ด้วยโบราณวัตถุ ที่ถูกอ้างอิง ฉะนั้นการขุดค้นหาโบราณวัตถุจึงมีคุณค่าอย่างมากต่อศาสนาวิทยา เพราะหากขาดข้อนี้เสียแล้วศาสนาวิทยาก็จะไร้หลักฐานอันสำคัญไปเสียที่เดียวภารกิจที่แท้ของศาสนา สอนให้คนประพฤติดีเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนกันเองจะได้สามัคคีและช่วยเหลือกัน จะให้สามารถอยู่ในโลกกันได้ด้วยความพอใจและความสุข ทำได้เพียงแค่นี้ก็จะเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่แล้ว ศาสนาวิทยาย่อมดำเนินไปตามมติของขงจื้อที่ว่า “เรื่องของคนเป็นๆ ยังไม่ใคร่รู้จัก จะไปสนใจอะไรกับเรื่อง ของคนตายเล่า” ศาสนาเกิดในกลียุคประวัติศาสตร์บอกเราว่ามันเกิดมาในขณะที่มนุษย์กำลังระส่ำระสาย เบียดเบียน แตกแยกกัน อย่างรุนแรง ทั้งสิ้น และสิ่งเหล่านี้เองได้ผลักดันให้บรมศาสดาคิดค้นหาทางขึ้นแก้ไข และทางดังกล่าก็คือ คำสอนของท่านนั้นเอง การใช้คำว่า ยุคทอง กับเวลาที่ศาสนาเกิดขึ้นผิดถนัด เพราะศาสนาย่อมเกิดในกลียุค ทั้งสิ้น

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย