ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

วิญญาณนิยม และเทวนิยม

ในหมู่มนุษย์เบื้องบุพกาลกลุ่มหนึ่งๆนี้ ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันอยู่แล้ว ภัยระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์จึงมีน้อยมาก และก็เป็นธรรมดาอยู่จะต้องเพ่งเล็งภัยของธรรมชาติฐานเป็นใหญ่กว่าภัยอื่น ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งสำหรับมนุษย์โบราณเพราะมันเกิดขึ้นเป็นการใหญ่คืออันตรายจากโรคระบาดก็อาจจะยังไม่รุนแรงเท่าภัยธรรมชาติและน่าจะมีน้อยครั้ง เพราะมนุษย์ไม่ได้อยู่มั่วสุมกันอย่างสำส่อนเช่นในปัจจุบันนี้ และอันตรายจากสัตว์ร้ายก็มีในวงแคบเฉพาะมนุษย์คนเดียวหรือสองสามคนเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีพายุใหญ่พัดมาทำเอาต้นไม้บ้านช่องพังระเนระนาดมีฝนตกหนักอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้น และผู้คนตกลงไปตายในรอยถล่มของผิโลก ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็มีน้ำท่วมโลกแต่เบื้องบุพกาลอันปรากฎขึ้นที่บันทึกไว้ในคัมภีร์นี้จึงกลายเป็น วิธีการทางศาสนาแต่เบื้องบุพกาลไป

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย