ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

แนวทางของจริยสังคมวิทยา

แนวทางของจริยสังคมวิทยามีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของมันย่อมมุ่งที่ความสุขมหาชนโดยทั่วหน้ากัน เพราะว่าบรมศาสดาย่อมดำเนินการปฎิบัติสังคม ด้วยเหตุที่เป็นอกประโยชน์สุขของมหาชนทั้งสิ้น ตามปรกติมนุษย์เรานั้นได้พยายามเข้าต่อกรกันเอง เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ฉะนั้นเราจึงแน่ใจได้ว่าคำสอนทางศาสนาต่างๆ ย่อมมุ่งระงับข้อนี้เป็นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อระงับได้แล้วการที่มนุษย์ก่อทุกข์ให้แก่กันจะหมดไปมนุษย์จะสามัคคีกัน จะหยุดการระเริง ยุ้งเหยิงต่อกัน จะเข้าร่วมช่วยกันผลิตของกินของใช้และประกอบศิลปะเพื่อความสุขสำราญ ในกรณีที่ผ่านขั้นนี้ได้แล้วใครจะหลุดพ้นเข้านิพพานไปก็คงจะทำได้ แต่หากโลกยังยุ้งเหยิงอยู่แล้วยากที่จะเชื่อได้ว่าผู้ใดจะทำจิตใจให้ผ่องใส จนกระทั่งความสามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเข้านิพพานไปได้จริง ที่นี่ก็ถึงเรื่องธรรมชาติ นอกจากธรรมชาติจะเป็นภัยแก่มนุษย์แล้วยังไม่ใคร่อำนวยผลให้แก่มนุษย์อันเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันด้วยในกรณีอย่างนี้ก็มีทางแก้ไขโดยนำวิชาวิทยาศาสตร์ออกมาใช้ในทุกๆวิถีทางซึ่งแน่ใจได้ว่าจะต้องประสบความสำเร็จเข้าสักวันหนึ่งด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษย์ที่มีศีลธรรมดี

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย