ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

ช่วงเวลา 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช มีการใช้แหวนครั้งแรกในสมัยอียิปต์โบราณ ออกแบบโดยการใช้เส้นลวดทองคำมาขดเป็นลวดลาย มีหลายขนาดตามนิ้วมือ และมีกำไลมือ แต่การขุดค้นพบเครื่องประดับอียิปต์ที่มีชื่อเสียง คือ การค้นพบสุสานตูตันคาเมน ซึ่งมีอายุเมื่อประมาณ 1,350 ปีก่อนคริสตศักราช จัดเป็นการค้นพบที่ทำให้การออกแบบเครื่องประดับมีรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของอียิปต์นั้นเอง

ศิลปะอียิปต์เป็นศิลปะโบราณที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นศิลปะที่มีความเก่าแก่ที่สุด และมีอิทธิพลต่อศิลปะต่างๆ ของตะวันตกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการขุดค้นพบสิ่งของมีค่าสุสานฟาโรห์ตุตันคาร์เมน ทำให้โลกได้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของศิลปะอียิปต์ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งและแสดงถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ที่มีค่ายิ่ง

อารยธรรมอียิปต์โบราณได้แบ่งประวัติศาสตร์ออกเป็น 3 ยุคใหญ่ๆ ได้แก่

  • ยุค Old Kingdom หรือยุคอาณาจักรเก่า อยู่ในช่วง 3,000-2,700 ก่อนคริสตศักราช
  • ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง อยู่ในช่วง 2,100-1,700 ปีก่อนคริสตศักราช
  • ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหม่ อยู่ในช่วง 1,550-1,100 ปีก่อนคริสตศักราช
  • ยุค Old Kingdom หรือยุคอาณาจักรเก่า

เมื่อประมาณ 3,000-2,700 ก่อนคริสตศักราช เป็นยุคแรกของอาณาจักรอียิปต์ มีเมืองเมมฟีสเป็นศูนย์กลาง มีการแบ่งชนชั้นฐานะ ดังนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยจึงมีการแบ่งตามชนชั้น เช่น สร้างด้วยไม้กับต้นกก หรือสร้างด้วยอิฐโคลนและฉาบปูน ทำให้เกิดมาสตาบา หลุมฝังศพรูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า และต่อมาจึงมีการพัฒนาสุสานแบบปิระมิด โดยมีขนาดสุสานที่ใหญ่ขึ้น และสร้างซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ และต่อมารจึงจะเป็นแบบเรียบอย่างที่ได้รู้จักกัน ส่วนเสาและหัวเสามีการแต่งลวดลาย ได้แก่ หัวเสาแบบหัวบาน หัวเสาแบบหัวตูม หัวเสาแบบปาปิรุส และหัวเสาแบบใบปาล์ม มีการใช้อักษรภาพ หรืออักษรฮีโรกีฟฟิค โดยมีลักษณะพิเศษอยู่ที่ใบหน้าที่มองด้านข้างแต่ดวงตามองทางตรง ไหล่เป็นด้านหน้าแต่ละโพกกับขาเป็นด้านหลัง

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย