ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

ศิลปะของชาวมิโนอันอยู่ในช่วง 3,000-1,100 ปีก่อนคริสตศักราช ได้เข้าครองเกาะครีดมายาวนาน มีการพัฒนาทางด้านศิลปะเป็นอย่างดี จนมาถึงช่วง 1,600-1,100 ปีก่อนคริสตศักราชหลังจากเกิดภัยธรรมาติอย่างรุนแรงเมื่อประมาณ 1,450 ปีก่อนคริสตสักราช ทำให้เกาะครีตถูกทำลายลงไปมาก และชาวไมซีเนจึงขยายตนเองไปทั่วเกาะครีต ทำให้อิทธิพลของชาวไมซีเนอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการสวมใส่เครื่องประดับด้วยเช่นกัน

ศิลปะเครื่องประดับของไมซีเน จึงได้เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวยุโรปอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เนื่องจากผลงานการทำทองของชาวไมซีเนเป็นที่เลื่องลือ มีการทำแผ่นทองคำได้บางและสวยงาม มีเรื่องราวที่น่าสนใจ

เกาะครีตมีเครื่องประดับของชาวมิโนอันเป็นจำนวนมาก มีการทำลวดลายที่เป็นเส้น ซึ่งเป็นเทคนิคเบื้องต้นจากเอเชียตะวันตกไปยังเกาะครีตเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช โดยเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชวิธีการทั้งหมดนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงและมีผลต่อการพัฒนารสนิยมของชาวมิโนอัน และมีแรงบันดาลใจจากรูปทรงของพืช สัตว์ และความสวยงามของทะเล ซึ่งทำให้ศิลปะของชาวมิโนอันเป็นตันฉบับขึ้นมาได้ หลังจากได้มีชาวไมซีเนอยู่ร่วมกันที่เกาะครีต ทำให้ผลงานการสร้างสรรค์เครื่องประดับได้มีการผสมผสานกัน แต่ยังคงมีรูปแบบที่เรียบง่าย แสดงถึงความแข็งแรงค่อนข้างสูง

ในช่วงตกต่ำของเมือง Knossos ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะครีตเมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสตศักราช ศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวมิโนอันได้ย้ายไปอยู่ที่ไมซีเน มีการผลิตจี้ห้อยคอในรูปแบบที่เรียกว่า Relief หรือการตัดทอน เป็นเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการตกแต่งขอชาวมิโนอัน-ไมซีเน มากที่สุด มีรูปแบบขั้นต้นที่ได้ตัดทอนหินแข็งและพืชสด ตีตราด้วยแผ่นทองคำ มีการตกแต่งเพิ่มด้วยการเคลือบ มีการทำต้นแบบหิน มีการทำแก้วให้เป็นสีฟ้าเข้ม มีการทำเลาปิสสาซูลี่เทียมได้ดี แก้วเป็นของหายากมากขึ้นเนื่องจากเป็นวัสดุให้เกิดสารพิษ แต่ถึงกระนั้นเมื่อมาถึงช่วง 1,150 ปีก่อนคริสตศักราช แก้วยิ่งเป็นที่นิยมมากจนทำให้ทองคำลดคุณค่าลง

ชาวไมซีเนนิยมสวมใส่เครื่องประดับขนาดใหญ่ ทำมาจากวัสดุที่หลากหลาย ผู้มีอิทธิพลของการค้าเครื่องประดับคือทหารเรือกับผู้ค้าขาย แต่อำพันได้เป็นวัสดุที่นิยมมากที่สุด โดยปรากฏที่หลุมศพของชาวไมซีระหว่างดินแดนบอลติกซึ่งเป็นแหล่งอำพัน และจัดเป็นเส้นทางของอำพันข้ามยุโรปจากบอลติกไปยังทางตอนเหนือถึงทะเลเลอะเดียกติก ได้มีการล่องเรือไปทางตอนใต้และพบลูกปัดอำพันที่มีคุณภาพเยี่ยม ได้ล่องไปถึงตะวันตกผ่านไปจนถึงสเปน อังกฤษ ตอนใต้ของฝรั่งเศสและฮังการี นอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับจากชาวไซรัส ซึ่งมีส่วนผสมของรายละเอียดระหว่างชาวมิโนอัน-ไมซีเน ชาวไซรัส และชาวอียิปต์อีกต่อหนึ่งด้วย เนื่องจากดินแดนของชาวไซรัสเป็นเส้นทางอย่างละครึ่งทางการค้าทางเรือระหว่างประเทศของเอเชียตะวันตก

นอกจากโลหะมีค่าและหินกึ่งค่าในการนำมาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆ แล้ว ยังมีการพบโรงงานสังกะสี ทองแดงที่ผสมดีบุกเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชในดินแดนแห่งนี้อีกด้วย เนื่องจากการค้าได้เริ่มต้นอย่างสดใส มีการผลิตอาวุธและเครื่องมือด้วยโลหะ คุณภาพดีมาก จึงได้มีการผลิตลูกปัดทองแดงขึ้นมาด้วยเช่นกัน

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย