ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ยุค Princes

หรือเรียกว่ายุคผู้ครองนคร อยู่ในช่วง 600 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นช่วงที่ชาวเชลติกนิยมสร้างสรรค์งานฝีมือเป็นอันมาก โดยเฉพาะเครื่องทองและเครื่องประดับมีการตกแต่งด้วยเส้นโค้งได้ดี แต่การออกแบบเครื่องประดับที่ปรากฏส่วนใหญ่มีรูปแบบมาจากรูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายเป็นหลัก มีลักษณะการตกแต่งเฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะชิ้นงานมากกว่าออกแบบให้มีความสัมพันธ์กัน บางชิ้นยังคงได้รับอิทธิพลจากชนชาติอื่นๆ โดยเฉพาะชนชาติฝั่งตะวันตก เช่น ชาวอิทรัสกัน เป็นต้น

แต่ช่วง Princes นี้ชาวเชลติกยังไม่เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของยุโรป เนื่องจากมีประเทศเยอรมันตะวันตก สวีสเซอร์แลนด์ และบางส่วนของประเทศฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางของยุโรปที่เข้มแข็งอยู่ แต่ศิลปะของชาวเชลติกยังคงมีคุณภาพ ต่อมาเมื่อถึงช่วงสมัย Hallstatt เป็นช่วงหนึ่งของชาวเชลติกที่ถูกค้นพบในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองลึกลับที่อยู่ในหุบเขาบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นสถานที่อยู่ห่างจากตัวเมือง แต่ได้พบว่าเป็นเมืองอีกช่วงสมัยหนึ่งของชาวเชลติกที่สิ้นสุดสมัย 500 ปีก่อนคริสตศักราช มีการค้นพบเครื่องประดับมากมายอยู่ในเมืองนี้ และเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของยุโรปอีกแห่งหนึ่งในลำดับต่อมา จึงทำให้เรียกสมัยนี้ว่า เป็นยุคแห่งรสนิยม เนื่องจากมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมทั่งทางตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวอิทรัสกันและกรีกที่มีอิทธิพลต่อชาวเชลติกสูง โดยค้นพบสิ่งของเครื่องประดับที่ผสมกันหลายทิศทาง ซึ่งเครื่องประดับที่ปรากฏส่วนมากผลิตด้วยโลหะทองคำ เครื่องประดับที่พบ ได้แก่ กำไลข้อมือ สร้อย กำไลแขน และยังคงเห็นความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเชลติกอยู่

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย