ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ยุควัฒนธรรม La Tene

ยุควัฒนธรรม La Tene อยู่ในช่วง 500 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นสมัยที่มีความเจริญทางด้านศิลปะแล้ว โดยกลุ่มชาวเชลติกสมัย Hallsatt ช่วงยุคสุดท้าย แต่เมื่อเข้ายุควัฒนธรรม La Tene จะมีศิลปะที่แตกต่างกัน โดยเป็นกลุ่มชนที่มีความชื่นชอบในการผลิตผลงานทางศิลปะโดยเฉพาะเครื่องทอง เครื่องประดับ และการตกแต่งอาวุธต่างๆ สมัยราชวงศ์แรกมี Herodotus เข้ามายังกลุ่มชาวเชลติกโดยสงครามเปอร์เซีย ขณะเดียวกันโรมันก็ต้องการรวบสามดินแดน ได้แก่ Celtic Belgae และ Aquitani เข้าด้วยกันในสงคราม Gallic จึงทำให้ดินแดนของกลุ่มชาวเชลติก มีสงครามอยู่ต่อเนื่องและเป็นที่ต้องการของชนชาติอื่นๆ เนื่องจากเป็นดินแดนที่เป็นทางผ่านของศูนย์กลางทางการค้าของศูนย์กลางต่างๆ แต่ชาวยุโรปหลายชนชาติก็ได้ยกย่องช่างฝีมือของชาวเชลติกมิใช่น้อย เพราะสามารถสร้างสรรค์ศิลปะขนาดใหญ่ให้มีความสวยงามได้เป็นอย่างดี และมีเอกลักษณ์การออกแบบของชาวเชลติกที่ชัดเจน โดยเฉพาะลวดลายที่ใช้ในการออกแบบสิ่งของต่างๆ

การออกแบบสิ่งของและเครื่องประดับยุควัฒนธรรม La Tene มีแรงบันดาลใจจากพืชพรรณธรรมชาติของใบไม้ ต้นไม้ มีต่อเส้นโค้งที่เชื่อมกันเป็นแพทเทิร์น มีการขดเส้นโค้งงอของทรงกลม หรือการใช้เส้นโค้งที่ขดไปมา ลักษณะเป็นนามธรรม มีการวางแพทเทิร์นลวดลายทั้งเอกภาพ การซ้ำลวดลายไปมาและลวดลายที่ต่อเนื่องกัน จัดองค์ประกอบแบบสมมาตรเท่ากันซ้าย ขวา รวมทั้งสมมาตรแบบศูนย์กลาง ซึ่งในช่วงสมัยนั้นรูปทรงการออกแบบเช่นนี้เรียกรูปทรงเหล่านี้ว่า pelta นำมาใช้ในการตกแต่งเครื่องประดับ ของใช้ รวมทั้งการตกแต่งอาวุธ โดยเฉพาะด้ามดาบและโล่ ได้รับชื่อเสียงเป็นอันมาก จนทำให้เครื่องประดับยุควัฒนธรรม La Tene จัดเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะชาวเชลติก นอกจากนี้ยังมีแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายเครื่องประดับที่ได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกและทางแอตแลนติก ส่วนมากมันนำรูปแบบกรีกกับอิทรัสกันมาเป็นแรงบันดาลในอีกเช่นกัน

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย