ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

มีอายุระหว่างปี ค.ศ.1500-1571 เดิมบิดาตั้งความหวังไว้ว่าเขาจะเป็นนักดนตรี แต่สุดท้าย Cellini ได้เลือกที่จะเป็นช่างทองผลิตงานเครื่องประดับแทน โดยได้เริ่มต้นในการศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่อายุได้ 15 ปี สิ่งที่ศึกษาในขณะนั้นคือ การศึกษาวัสดุต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันอยู่หลายชนิดทำให้ผลงานเครื่องประดับของ Cellini มีมิติที่ดี การออกแบบเครื่องประดับของ Cellini ได้นำรูปทรงธรรมชาติและจินตนาการของชีวิตมนุษย์มาเป็นแรงบันดาลใจ ผลงานเครื่องประดับหลายชิ้นที่มักแทรกเรื่องราวหรือมีเนื้อหาเข้าไปในการออกแบบ จึงเป็นลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของผลงานเครื่องประดับของ Cellini นอกจากนี้ยังนำรูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบใหม่และพัฒนารูปแบบในลักษณะการต่อต้านความคลาสิค ซึ่งความคลาสิคยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่องมายาวนาน รวมทั้งยังคงเป็นกระแสที่ยังมิได้ลดบทบาทใดๆ ตัวอย่างลักษณะการออกแบบที่ Cellini และการออกแบบเครื่องประดับจนเป็นเอกลักษณ์และทำให้มีชื่อเสียงคือ การใช้ขนาดปกติ เช่น มีขนาดที่กว้างมากหรือยาวมากกว่าสัดส่วนปกติ

นอกจากนี้ยังปรากฏนักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Wenzel Jamnitier เป็นชาวเยอรมันที่นำกายภาพของผู้หญิงมาเป็นแรงบันดาลใจ และยังมีรูปสัตว์ตัวเล็กๆ รูปดอกไม้ ด้วยแนวความคิด คือ โลกคือมารดา จึงแสดงออกอย่างนิ่งๆ เรียบง่าย เกิดการเคลื่อนไหวน้อย

การแต่งกายในยุคนี้มีรูปทรงเรียกว่า chastity guard มีลักษณะแน่นๆ ด้วยผ้าหนักๆ ทึบๆ สวม corset จัดเป็นแฟชั่นที่นิยมมากในสเปน ดังนั้นเครื่องประดับจึงตกแต่งตามชุดแต่งกายที่มีลักษณะทึบๆ เช่นกัน ดังนั้นการออกแบบเครื่องประดับในสมัยนี้มีหลายรูปแบบที่น่าสนใจ

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย