ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 จัดได้ว่าเป็นช่วงที่ผลงานเครื่องประดับอยู่ในยุคเฟื่องฟูโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวตามความต้องการของพระมหากษัตริย์ในยุโรป โดยเฉพาะประเทศชั้นนำในยุโรป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน ซึ่งในขณะนั้นเป็นยุคที่เกิดภาวะทั้งเป็นมิตรและศัตรูและมีการแข่งขันความมั่งคั่งกันอยู่มิใช่น้อย จึงทำให้เครื่องประดับในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 นี้ได้ปรากฏเป็นจำนวนมาก

ก่อนที่พระนางอลิซาเบธที่ 1 ทรงขึ้นครองราชย์นั้น พระราชบิดาของพระองค์คือ พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เป็นกษัตริย์ที่มีความเฉียบขาดทางด้านการปกครอง ทางด้านการจัดการทางศาสนารวมทั้งทางด้านการค้า โดยได้พัฒนาการเดินเรือเพื่อการค้าขายจนเป็นการเดินเรือชั้นนำของยุโรปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พระองค์ทรงโปรดในการสะสมทรัพย์สมบัติเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการให้ช่างทองต่างพัฒนาฝีมือและศักยภาพให้มีความงดงาม หลังจากได้พัฒนาการเดินเรือเพื่อค้นหาแผ่นดินใหม่ในการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การเป็นคู่แข่งทางการเมืองอย่างไม่ย่อท้ากับพระเจ้าฟรานซีสที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ทำให้อัตราการสะสมทรัพย์สมบัติยิ่งเป็นที่ไม่ย่อท้ออีกเช่นกัน เนื่องจากพระเจ้าฟรานซีสที่ 1 ก็ทรงโปรดการสะสมทรัพย์สมบัติเช่นกัน หามีมีอัญมณีมีค่างามงดสะสมมากเท่าใด จัดเป็นสิ่งแสดงความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศได้ดี

หลังจากที่พระนางอลิซาเบธที่ 1 ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนม์มายุได้ 25 พรรษาระหว่างปี ค.ศ.1558-1603 ทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ทรงสะสมไว้นั้น มิได้ตกเป็นของพระองค์ทั้งหมด หากแต่พร่องไปบ้างในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 กับสมัยพระนางแมรี่ทรงครองราชย์อยู่ ในยุคพระองค์มีการแต่งกายหนาทึบ มีลักษณะของปกคอเสื้อที่เรียกว่า คอกิ้งก่า ตกแต่งด้วยอัญมณีมีค่าบนเครื่องแต่งกาย มีการสวมสร้อยคอแบบ carcanet หรือสร้อยคอแบบสั้น และเครื่องประดับแบบ cotiere หรือแบบสังวาล โดยเฉพาะเครื่องประดับแบบสังวาลย์เป็นเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ส่วนใหญ่ประดับไข่มุก ลงยาฝังเพชร อัญมณีและนิยมสวมเครื่องประดับแบบเข้าชุดกันระหว่างสร้อยคอ จี้ห้อยคอ สังวาล เครื่องประดับศีรษะ แหวน เป็นตัน ส่วนรูปแบบเครื่องประดับที่ปรากฏในสมัยพระองค์ จะเป็นรูปแบบร่วมสมัยคือศิลปะเครื่องประดับเรอนาซองค์และศิลปะเครื่องประดับแมนเนอร์ริส โดยพระองค์ได้ให้ช่างทองพัฒนารูปแบบให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นไปอีก มีองค์ประกอบของอัญมณีขนาดใหญ่ในการเสริมสร้างบารมี มีรูปทรงและลวดลายที่มีความละเอียดลออมากขึ้น จนเครื่องประดับในสมัยพระองค์เป็นที่โดดเด่นที่สุดในประเทศยุโรป พระนางทรงชื่นชมกับบรรดาเครื่องประดับอันมีค่า แต่ไม่อาจเทียมเท่าพระบิดาของพระองค์ ซึ่งมีหีบทรัพย์สมบัติขนาดใหญ่หาค่ามิได้

พระนางอลิซาเบธที่ 1 จัดเป็นกษัตริย์ที่มีความสุขและมีความทันสมัยมากที่สุด ทรงโปรดทางด้านการแสดง ดนตรี บันเทิงเริงรมย์มาก แต่พระองค์สามารถปกครองประเทศได้ดี ทำให้ประเทศอังกฤษจัดเป็นประเทศที่เกิดอำนาจและทำให้เกิดความก้าวหน้ามากที่สุดของยุโรปตั้งแต่สมัยพระองค์ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้มิได้ทรงอภิเษกสมรส แต่พระองค์เป็นสตรีที่มีความแข็งแกร่งและมีความสง่าทั้งอิริยาบถและจากสวมใส่เครื่องประดับเป็นอย่างยิ่ง

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย