ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

ส่วนศิลปะเครื่องประดับแบบโรโคโคนั้น อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีลักษณะการออกแบบที่พัฒนามาจากศิลปะเครื่องประดับแบบบาร็อค ยังคงเป็นรูปแบบที่แสดงถึงความฟุ้งเฟ้อ หรูหรา สวยงาม สมบูรณ์แบบที่สุดของธรรมชาติ โดยเครื่องประดับทที่แสดงถึงความเป็นโรโคโคมากที่สุดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พระองค์เข้าพิธีราชาภิเษกเมื่อปี ค.ศ.1643 ทรงครองราชย์และประทับที่พระราชวังแวร์ซายน์มายาวนานถึง 72 ปี พระองค์รักในงานศิลปะมาก จึงทำให้เป็นผู้อุปถัมภ์สารพัดช่างฝีมือ เหล่านักเขียน และนักประพันธ์มากมาย เครื่องประดับอันวิจิตรมากมายมีเป็นจำนวนมากในยุคนี้ เนื่องจากหมู่ชนชั้นสูงมีฐานะร่ำรวยกันอย่างเต็มที่ มีการส่งเสริมเรื่องความรัก กามารมณ์และรสนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้เหล่าพ่อค้าหาสินค้ามาปรนเปรอเหล่าชนชั้นสูงอย่างเต็มที่ เช่น การค้าขายเครื่องประดับและอัญมณีโดยนาย Tavernier ซึ่งกลับมาจากการเดินทางในประเทศอินเดีย ได้นำเพชรเจียระไนและไข่มุกกลับมา มีราคาสูงมาก เนื่องจากเป็นอัญมณีมีค่าที่สวยงามและเริ่มหายาก อัญมณีจากอินเดียมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเป็นที่ต้องการมาก การค้าเครื่องประดับจึงรุ่งเรืองมาก

รวมทั้งรูปแบบการออกแบบได้แสดงการออกแบบที่แสดงถึงความมั่งคั่งอย่างเต็มที่ จึงมีการใช้อัญมณีในการออกแบบในปริมาณมากและมีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นการออกแบบเครื่องประดับแบบโรโคโคจึงมีแรงบันดาลในมาจากรูปทรงธรรมชาติเป็นหลัก มีลักษณะเหมือนทรงเปลือกหอยมีการม้วนงอของดอกไม้และเถาใบของพืช มักออกแบบเข้าด้วยกันโดยให้มีศูนย์กลาง ถึงแม้ว่าศิลปะเครื่องประดับโรโคโคจัดเป็นแฟชั่นเครื่องประดับช่วงหนึ่งใน คริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่มีอายุไม่ยาวนัก แต่เป็นแฟชั่นที่นิยมมากและเป็นเครื่องประดับที่มีเสน่ห์มากที่สุด ผู้สะสมจึงมีการสะสมเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย