ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

ช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่ยุโรปมีอำนาจทางการเมืองในระดับโลกและมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย สืบเนื่องมาจากสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นสำคัญ ที่เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติทางการเมืองของฝรั่งเศส เป็นผลให้สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคเฟื่องฟูทางด้านวัตถุนิยมเป็นอย่างยิ่ง ความต้องการทาด้านวัตถุจึงมีความต้องการที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการขาดแคลนหลายประการ โดยเฉพาะวัตถุดิบเพื่อการผลิตสิ่งต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ จึงใช้อำนาจทั้งทางด้านการเมืองและความเจริญทางเทคโนโลยีค้นหาและนำมาสู่การตอบสนองของตนเอง ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในรูปแบบของการล่าอาณานิคม ประเทศต่างๆ ในยุโรปจึงนิยมในการเดินทางเพื่อแสดงหาดินแดนอันสมบูรณ์เพื่อนำมาของวัตถุดิบเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอ เพื่อการค้าอันผลผลประโยชน์มากมาร เพื่อแสดงถึงความเจริญทางด้านเทคโนโลยี แสดงถึงความมีอำนาจทางกฎหมายและการมีบทบาทต่อการปกครองท้องถิ่น และกระจายประชากร ทำให้ประเทศต่างๆ ในยุโรปจึงมีความเติมโตอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวัตถุและอำนาจ

ศิลปะเครื่องประดับในช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงได้เป็นวัตถุที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วงเช่นกัน ทั้งทางด้านการผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่ก้าวหน้ามากขึ้น ของการผลิตทั้งเชิงอุตสาหกรรมและการผลิตเชิงศิลปะ รวมทั้งการออกแบบเครื่องประดับที่มีรูปแบบที่หลากหลายมีการพัฒนาทางด้านการออกแบบสูงและมีนักออกแบบที่โดดเด่นเป็นจำนวนมากเช่น เครื่องประดับในปี ค.ศ.1850 เป็นเครื่องประดับทีมีการแสดงถึงธรรมชาติที่งดงามมาก มีความหลากหลายของดอกไม้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงาน The Great Exhibition ปี ค.ศ.1851 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้มีนักออกแบบเครื่องประดับจำนวนมากแสดงผลงานเครื่องประดับประเภทดอกไม้ได้อย่างสวยงามยิ่ง โดยเฉพาะผลงานการออกแบบเครื่องประดับกลุ่มดอกกุหลาบ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลไม้และใบไม้ มาถึงเครื่องประดับในยุค 1860 เป็นช่วงที่นักโบราณคดีมีอิทธิพลต่อการออกแบบเครื่องประดับมาก ผลงานการออกแบบเครื่องประดับในยุคนี้ มีรูปทรงของการออกแบบเครื่องประดับที่เกิดจากความเข้าใจในรูปทรงของเครื่องประดับโบราณที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการค้นพบของนักโบราณคดี เป็นผลงานที่แสดงถึงความละเอียดในการผลิตที่สูงมาก หรือนำรูปแบบเดิมมาผลิตใหม่ด้วยเทคนิคที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทำให้เป็นเครื่องประดับที่นิยมมากในหมู่ชนชั้นสูง ไม่จำกัดเฉพาะกรีกและโรมันแต่มีรูปแบบของอิทรัสกัน อัสซีเรียน อียิปต์ เป็นต้น จนมาถึงเครื่องประดับยุค 1870 เป็นช่วงที่กระแสของวรรณกรรมมีบทบาทต่อสังคม แรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับจึงมีความหลากหลายมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ จึงทำให้เครื่องประดับรูปสัตว์มีจำนวนมาก เช่น หมาป่า หมู เป็นต้น และในยุคนี้เป็นยุคที่สามารถผลิตเครื่องประดับแบบมวลรวมได้ดี ราคาของเครื่องประดับจึงมีราคาที่ถูกลงไปบ้าง เช่น ในงาน London Exhibition เมื่อปี ค.ศ. 1872 ได้แสดงถึงเครื่องประดับเกี่ยวกับสัตว์จำนวนหลายชิ้น โดยเฉพาะผึ้งในประเทศอาฟริกาใต้เป็นที่โดดเด่น ส่วนเครื่องประดับยุค 1880 เป็นช่วงที่เข้าสู่การผลิตแบบมวลรวมมากขึ้น บริษัทที่สามารถผลิตเครื่องประดับได้ปริมาณมากและมีคุณภาพดีคือ บริษัท C.R.Ashbee ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1888 นอกจากนี้ยังเป็นห้องปฏิบัติการและโรงเรียนในการฝึกอบรมทางด้านเครื่องประดับเป็นอย่างดี ผลงานเครื่องประดับจาก C.R.Ashbee นี้จึงมีเป็นจำนวนมากหลายรูปแบบ มาในช่วงเครื่องประดับยุค 1890 เป็นช่วงยุคที่มีความสำคัญต่อการออกแบบเครื่องประดับ เนื่องจากมีความต่อเนื่องจากเดิมหลายส่วนและมีกระแสทางการออกแบบอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย ส่วนที่ต่อเนื่องมีเครื่องประดับ บริษัท C.R.Ashbee นอกจากนี้เป็นช่วงสมัยก่อนเข้าช่วงเครื่องประดับแบบอาร์ตนูโว และเป็นช่วงสิ้นสุดสมัยวิคตอเรีย เครื่องประดับในยุคนี้บางช่วงจึงเรียกว่า Gay Nineties โดยชาวฝรั่งเศสเป็นต้นแบบของรูปแบบนี้ เพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบเดิมๆ คือ รูปแบบของวิคตอเรียโดยให้มีการพัฒนาทางด้านรูปแบบมากยิ่งขึ้น จนมาถึงเครื่องประดับยุค 1900 เครื่องประดับแห่งความรักเป็นเครื่องประดับที่แสดงถึงความรักในรูปแบบต่างๆ จึงทำให้มีสัญลักษณ์แห่งความรักมากมาย เช่น ลูกศรของกามเทพ หัวใจ เป็นต้น นอกจากความรักฉันชู้สาวแล้วยังมีความรักแบบเพื่อนหรือคนที่สนิท เครื่องประดับส่วนใหญ่จึงเป็นจี้ห้อยคอ เข็มกลัด ล็อกเก็ต เป็นต้น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้หินสีสดต่างๆ เป็นสัญลักษณ์และเป็นภาษาอย่างหนึ่งในการสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ดีจัดเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่นักออกแบบนิยมนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเสมอ

การออกแบบเครื่องประดับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี้ จึงมีหลายรูปแบบเครื่องประดับทั้งในแง่เชิงอนุรักษ์ศิลปะเครื่องประดับโบราณ และในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งดำเนินไปตามเวลาแฟชั่นในแต่ละช่วง

 

ลักษณะต้นแบบโบราณ
ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่
ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ
ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)
ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง
ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่
ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)
ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)
ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)
ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)
ยุค Princes
ยุควัฒนธรรม La Tene
ยุคขยายอาณาจักร
ยุคอิทธิพลของนักรบ
ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)
ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์
ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง
ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)
ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)
นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini
การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม
ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1
ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)
การประดิษฐ์ตกแต่ง
ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค
ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค
ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)
ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)
ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)
ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม
นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany
ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930
นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940
บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990
ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)
ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ
ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย