ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

Fortunato Pio Castellani มีอายุอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1794 ถึง 1865 อาศัยอยู่ที่โรม ประเทศอิตาลี เป็นช่างทองตั้งแต่อายุได้ 20 ปี โดยนาย Castellani ออกแบบเครื่องประดับประเภทเชิงศิลปะอยู่มาก ลูกค้าประจำเป็นกลุ่มเศรษฐีชาวอังกฤษที่เรียกว่า milord เข้ามาอุดหนุนอยู่เสมอ แต่ข้อบกพร่องของเขาคือ ทำงานล่าช้ามากและมีเวลาในการต้อนรับลูกค้าไม่เพียงพอ

นาย Castellani ประสบความสำเร็จในการค้าทางด้านเครื่องประดับหลายแห่ง เช่น กรุงโรม กรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เจนีวา ปารีสและกรุงลอนดอน เครื่องประดับในช่วงต้นมีความเป็นธรรมชาติและมักมีลายเซ็นคำว่า C’s ซึ่งเปนอักษรที่เป็นผลงานของCastellani เท่านั้น

ในช่วงปี ค.ศ.1820 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากนักโบราณคดีชื่อ Michelangelo Caetani ต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาติดต่อนักสำคัญระหว่างยุโรปและอเมริกา จนในที่สุดธุรกิจได้เติบโตอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่อปี ค.ศ.1851 ลูกชายชื่อ Alessandro Castellani และ Augusto Castellani ได้ขยายรูปแบบงานเครื่องประดับที่เน้นไปในทิศทางเชิงโบราณอนุรักษ์ ผู้ที่เป็นแกนหลักคือนาย Alessandro ได้เรียนรู้ว่า หากจะสร้างผลงานชิ้นโบแดงได้ ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบที่มีอยู่ในโลกเสียก่อน จึงได้นำรูปแบบเครื่องประดับที่ยังหลงเหลืออยู่ของชาวอิตาสีและกรีกมาออกแบบใหม่

ในปี ค.ศ. 1856 ได้ถูกเนรเทศออกจากประเทศ จึงย้ายไปอยู่ที่เมืองปารีสเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1860 ไม่นานนักเปิดโรงเรียนชื่อ Archaeological School of Jewelry ทำให้เป็นที่รู้จักกันดี จนต่อมาในปี ค.ศ.1862 ได้แสดงผลงานนิทรรศการเครื่องประดับโบราณที่ International Exhibition ที่กรุงลอนดอน โดยแสดงถึงความคลาสสิคของช่างทองของกรีกและอิทรัสกัน จนมาถึงช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 เครื่องประดับของ Castellani กลายเป็นศิลปะที่เกิดประโยชน์ในทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น จึงกลายเป็นช่างทองแห่งยุค

ต่อมานาย Alessandro เป็นผู้สอนทางด้านประวัติศาสตร์และการผลิตเครื่องประดับให้กับกรุงปารีส ลอนดอน และเนเปิล โดยมิได้มีผลประโยชน์ใดๆ เข้าเกี่ยวข้อง หลังจากเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1883 ได้เสียชีวิตลง แต่ธุรกิจของครอบครัว Castellani ยังดำเนินต่อไปในนามเครื่องประดับชื่อ Castellani

นักออกแบบเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงมากอีกคนหนึ่งคือ Carlo Giuliano เป็นนักออกแบบที่นิยมการออกแบบเครื่องประดับแนวศิลปะเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน โดยสร้างความหรูหราทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษในรูปแบบของยุคคลาสสิค ยุคกลาง และเรอนาซองค์

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย