ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

ปี ค.ศ.1914 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 จากภาวะสงครามทำให้เหล่านักออกแบบเครื่องประดับและช่างทองทั้งหลายต่างพากันปิดกิจการลงหลายบริษัทเพราะขาดทั้งผู้อุปการะของชนชั้นสูงและมีผู้ซื้อเครื่องประดับจำนวนน้อยลง

จึงทำให้ช่างทำเครื่องประดังต่างพากันไปเป็นทหารเป็นช่างทำกระสุน ตราสัญลักษณ์ทางทหาร หรือทกโลหะเพื่อสงครามเป็นอันมาก ประกอบกับล้มหายตายจากกันไปบ้าง จึงทำให้วงการเครื่องประดับในช่วงสงครามนี้ เงียบไปมากทั้งนี้มิใช้ว่าวงการเครื่องประดับจะตามไปพร้อมกับสงครามเสียทีเดียว ในช่วงนี้เองได้เป็นจุดสำคัญ โดยเกิดการปฏิบัติทางด้านวงการแฟชั่นเสื้อผ้าครั้งใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อวงการเครื่องประดับตามมาด้วย โดยเฉพาะเครื่องประดับ Costume jewelry หรือเครื่องประดับเทียม ทำให้วิธีการออกแบบเสื้อผ้าชุดแต่งกายและการออกแบบเครื่องประดับมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยช่วงนี้ ได้เกิดเสื้อผ้าแบบ haute couture หรือเสื้อผ้าสำหรับชนชั้นสูงขึ้นเป็นช่วงที่สตรีมีความต้องการความเท่าเทียมกันกับผู้ชาย และประกอบกับสงครามทำให้ผู้หญิงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับภาวะอันตึงเครียดนี้เสื้อผ้าของชนชั้นสูงยุคนี้จึงถูกเปลี่ยนให้มีลักษณะคล้ายกับผู้ชาย โดยมีการสวมกางเกงหรือกระโปรงสั้นชั้นเดียวแทนกระโปรงสุ่มที่มีผ้าซับในอยู่หลายชั้น มีการสวมเสื้อสูท ใส่หมวกแบบผู้ชาย จึงทำให้บุคลิกของสุภาพสตรีที่มีลักษณะ S หรือลักษณะดันทรง เอวคอดจากการสวม corset เจ้าเนื้อ และเสริมสะโพก เปลี่ยนมาเป็นลักษณะสูงโปร่ง สง่างาม และผอมเพรียวมากขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการทำงานทั้งสิ้น

นักออกแบบที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนบุคลิกภาพของสุภาพสตรีนี้คือ Coco Chanel เนื่องจากเป็นคนที่มีรูปร่างของตนเองผอมสูง ประกอบกับสุภาพสตรีไม่สะดวกในการทำงานและไม่คล่องตัวในการหลีกเลี่ยงสงครามด้วยชุดต่างกายแบบเก่า จึงได้ออกแบบชุดแต่งกายแบบใหม่นี้ขึ้นมา จากการนำการแต่งกายของผู้ชายหรือชุดสูทมาดัดแปลง เปลี่ยนกระโปรงให้บางและสั้นลง โดยสังคมในช่วงนี้ผู้หญิงมีบทบาทสูงมาก ทำงานมากและเริ่มมีกิจกรรมที่ไม่แตกต่างจากผู้ชายมากนัก Chanel จึงประสบความสำเร็จในรูปแบบใหม่ทั้งการแต่งกายและการออกแบบเครื่องประดับให้เหมาะสมกับการแต่งกายมากขึ้น เกิดแฟชั่นการแต่งกายและการออกแบบเครื่องประดับมากขึ้นและชัดเจน จัดเป็นการเข้าสู่ยุดของความเป็นสมัยใหม่ที่ชัดเจน ถึงแม้ช่วงสงครามโลกได้สิ้นสุดแล้วเครื่องประดับของ Chanel ก็ยังคงเป็นที่นิยม เพราะนอกจากผู้หญิงได้หลงสู่ความสง่างามกับแฟชั่นใหม่ๆ แล้ว เครื่องประดับแท้ก็เป็นอันตรายสำหรับสุภาพสตรีด้วยเช่นกัน

แต่การออกแบบเครื่องประดับของ Chanel ได้นำลักษณะทางประวัติศาสตร์ในยุดก่อนมาเป็นแรงบันดาลใจจำนวนหลายชิ้น และได้เสนอแนวทางความเป็นสมัยใหม่ร่วมอยู่ด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับการแต่งกายและกาลสมัย การออกแบบเครื่องประดับจึงนิยมออกแบบเป็นเครื่องประดับเทียม ที่สามารถสอนงตอบต่อการเคลื่อนไหวของแฟชั่นเครื่องแต่งกายได้ดี

นักออกแบบเครื่องประดับแท้ที่มีชื่อเสียงและร่วมสมัยอีกคนหนึ่งคือนาย Fulco di Verdura เป็นนักออกแบบเครื่องประดับชาวอิตาลี เป็นที่รู้จักกันดีของสังคมคนชั้นสูง บุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา นักแสดง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทำให้นาย Verdura มีผลงานเครื่องประดับอันเป็นที่รู้จัก

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย