ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

ศิลปะเครื่องประดับในยุค 1940 นี้ ซึ่งอยู่ในนามของ tailored ในช่วงเวลานี้จึงได้ทำการออกแบบในลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต และมีอิทธิพลของศิลปะเครื่องประดับสมัยโรโคโคเครื่องประดับแบบ tailored นี้จัดเป็นเครื่องประดับตกแต่งที่สมบูรณ์แบบมาก ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โดยเฉพาะดาราภาพยนตร์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมจากภาพเคลื่อนไหว ทำให้เกิดการโฆษณาเครื่องประดับด้วยดารานางแบบมากมาย ดาราที่มีอิทธิพลมากที่สุด เป็นดาราที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นยุคที่กระแสทางแฟชั่นได้เงียบเหงาลง ทำให้การผลิตเครื่องประดับลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน เพราะผู้คนต่างหวั่นไหวกับภาวะสงครามที่เกิดขึ้นมากกว่าการเห็นความสวยงามของเครื่องประดับ และรัฐบาลมีความต้องการทองแดงกับแพทตินัมเพื่อใช้ในการสงคราม ทำให้แพทตินัมขาดแคลนในการทำเครื่องประดับแท้ จึงหันมานิยมพาลาดัมแทนถึงแม้ว่าพาลาดัมดูภายนอกแล้วจะเหมือนกันกับแพทตินัม แต่ก็ทำให้ความรู้สึกขัดแย้งกัน แต่ทั้งนี้สามารถใช้ในการทำเครื่องประดับได้เพราะราคาไม่แพงจนเกินไป จึงสามารถผลิตเครื่องประดับได้อย่างต่อเนื่อง มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1943 เครื่องประดับที่หล่อด้วยทองคำให้เกิดสีเขียวได้รับความนิยมมาก มากกว่าการหล่อทองคำให้เป็นแดงที่กำลังนิยมในขณะนั้นได้ เพราะว่าสีแดงของทองคำที่ทำการหล่อนั้นเกิดขึ้นจากการผสมทองแดงเข้าไปร่วมด้วย แต่การที่ทองคำหล่อแล้วเป็นสีเขียวได้นั้นเกิดขึ้นมาจากการผสมของโลหะเงิน ซึ่งเป็นโลหะมีค่าชนิดหนึ่ง ทำให้ทองคำสีเขียวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เครื่องประดับเทียมในยุคนี้ใช้โลหะสีขาวกับทองเหลืองร่วมกับไม้และลูกปัดพลาสติก ทำให้เครื่องประดับประเภทงานฝีมือเป็นเครื่องประดับแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมากอีกชนิดหนึ่ง เป็นผลงานที่ทำเองได้ด้วยตนเองในขณะที่เกิดสงคราม ไม่สามารถออกไปสรรหาเครื่องประดับตกแต่งได้ในยุคนั้น

การใช้โลหะเงินมาทำเป็นเครื่องประดับในยุค 1940 นั้น มีลักษณะการออกแบบที่มีขนาดใหญ่มาก นักออกแบบเครื่องประดับต้องการให้แสดงถึงความมั่นใน ความเท่ เป็นหลัก จึงออกแบบเครื่องประดับให้มีขนาดใหญ่ให้เห็นอย่างชัดเจน นักออกแบบเครื่องประดับเทียมที่โดดเด่นในการออกแบบเช่นนี้

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย