ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

ในช่วงยุค 1960 เป็นช่วงที่ศิลปะเครื่องประดับมีความเฟื่องฟูหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบสมัยใหม่ ที่มีความแตกต่างจากช่วงยุคเดิมและมีการตอบสนองผู้บริโภคที่แตกต่างกัน การออกแบบเครื่องประดับในยุค 1960 นี้มีการออกแบบที่เปลี่ยนรูปทรงเป็นอย่างมาก แต่มีรูปแบบเรขาคณิตเป็นแกนหลักในการออกแบบอยู่ เนื่องจากยังเป็นรูปแบบที่สามารถผลิตด้วยวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมได้ง่าย ในช่วงนี้เครื่องประดับเริ่มที่จะนำวัสดุอื่นๆ เข้ามาใช้ในการออกแบบมากขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับนักออกแบบได้ดี แต่ยังคำนึงถึงความงามและความเหมาะสมอยู่

การออกแบบเครื่องประดับในยุค 1960 สร้างความท้าทายให้กับนักออกแบบเป็นอย่างดีเนื่องจากสังคมในยุคนี้ กลุ่มวัยรุ่นมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมาก มีความเป็นตัวของตัวเอง และไม่ต้องการให้ใครมีบทบาทสำหรับตน การสวมใส่ชุดแต่งกายจึงมีลักษณะสีสันจัดจ้าน นิยมใส่เสื้อแจ๊คเก็ต สวมมินิสเกิร์ต ใส่รองเท้าบู้ท นอกจากนี้ยังมีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปในรูปแบบที่เรียกว่า พั้ง ซึ่งมีการแต่งหน้าเข้ม คม มีสีผมหลายสี แต่งกายด้วยชุดหนัง รองเท้าบู้ท ส่วนทางด้านผู้ใหญ่จะมีความประทับใจในการแต่งกายของแจ็คกี้ เคเนดี้ โดยสวมชุดแต่งกายแบบทรงเอ สวมหมวกสั้น สวมแจ็คเก็ตสั้น และใส่เครื่องประดับแบบยาว และหลายคนได้ลอกเลียนแบบการแต่งกายซึ่งกันและกัน ดังนั้นการออกแบบเครื่องประดับในช่วงยุค 1960 นี้จึงแสดงถึงความแข็งลดความอ่อนหวาน มีรูปแบบเฉพาะที่สอดคล้องกับการแต่งกายมากขึ้น ไม้เน้นวัสดุมีค่ามากนักมีอิสระในการออกแบบ

นอกจากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแล้วในกลุ่มสังคมอื่นๆ ในยุค 1960 ยังคงมีความต้องการเครื่องประดับอยู่อีกเช่นกัน และในยุคนี้เกิดงาน The International Exhibition of Modern Jewelry ปี ค.ศ.1961 แสดงถึงการเคลื่อนไหวทางด้านการออกแบบเครื่องประดับที่เน้นความเป็นสมัยใหม่ รูปแบบเครื่องประดับในช่วงปีนี้ จึงมีรูปแบบที่แปลกแตกต่าง ไม่ซ้ำแบบใคร

นอกจากเครื่องประดับรูปแบบแนวใหม่ นักออกแบบเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงได้ปรากฏในช่วงนี้หลายคน และนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในช่วงยุคนี้คือ Bulgari มีชื่อเสียงมากในช่วงยุค 1960 นี้เอง ด้วยรูปแบบที่สวยงาม มีความประณีตในการผลิต

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย