ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

นาย Bulgari เป็นนักออกแบบเครื่องประดับที่มาจากโรม โดยผลิตเครื่องประดับชั้นสูงจำหน่ายไปทั่วโลกมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมาถึงยุค 1960 ผลงานเครื่องประดับได้ออกสู่ระดับนานาชาติหรือระดับโลกด้วยคุณภาพ รูปแบบและมาตรฐานสากล มีการออกแบบเครื่องประดับที่มีความแตกต่างกันของความหมายและความแตกต่างกันของวัฒนธรรม มีการใช้โลหะ ไม้ และหินมาออกแบบร่วมกัน ทำให้ผลงานมีเสน่ห์ในอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นเชิงสัญลักษณ์และมีความเป็นแฟชั่น ใช้วัตถุดิบที่หายาก มีรูปทรงเป็นศิลปะ ซึ่ง Bulgari ผสมผสานระหว่างศิลปะและความเป็นเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีพื้นฐานการสร้างรูปทรงและการตกแต่งเครื่องประดับ มีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะและพรสวรรค์ รู้จักการสังเกต รู้จักความลงตัวและมีความคิดสร้างสรรค์

นาย Sotirio Bulgari มีเชื้อสายกรีก เชี่ยวชาญเครื่องประดับเงินเป็นพิเศษ เริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลย แต่มีความมุ่งมั่นสูงจึงได้เข้าไปทำงานในเมือง แต่โชคร้ายที่สิ่งของอันพึงมีกลับถูกขโมยไปหมด จึงทำให้ต้องเดินทางกลับมาที่กรุงโรม เริ่มต้นธุรกิจอย่างช้าๆ และได้ถ่ายทอดความรู้วิชาให้กับบุตรชายทั้งสองคือนาย Giorgio และนาย Costantino ตลอดในยุค 1930 Bulgari เป็นยุคขยายกิจการ หลังจากที่นาย Sotirio ได้เสียชีวิตในปี ค.ศ.1932 ธุรกิจของ Bulgari ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนได้เป็นหนึ่งผู้นำทางด้านวงการเครื่องประดับในระดับโลก

การออกแบบเครื่องประดับส่วนใหญ่มีลักษณะแบบดั้งเดิมในสำนักพระราชวัง รูปแบบจากการค้นพบของนักโบราณคดี นำเสนอผลงานศิลปะแบบโรมโบราณ มาเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยด้วย โดยเน้นหนักที่สมัยเรอนาซองค์และการใช้รูปแบบ แต่นำเสนอในรูปแบบของเครื่องประดับสมัยใหม่และใช้วัตถุดิบที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น ทำให้ได้รูปทรงเครื่องประดับแนวใหม่มีสีสันและนิยมใช้หินมีค่าเจียระไนแบบเบี้ยหลังเต่า

หลังจากที่เปิดร้าน Bulgari เดินทางไปยังประเทศต่างๆ แล้ว สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเองได้ หรือที่เรียกกันว่า Bulgari style โดยการใช้ทองคำเหลือง ใช้แพทตินัม และทองคำขาวมาเข้าชุดกับหินมีค่า มีการใช้หินกึ่งมีค่าเจียระไนเบี้ยหลังเต่า และทำให้กลายเป็นเครื่องประดับร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบของผู้อื่นด้วย ซึ่งพี่น้อง Bulgari ได้ให้ความสำคัญทางด้านความสวยงามและคุณภาพ โดยคาดหวังพรสวรรค์ของการออกแบบอย่างมีรสนิยมเป็นหลัก ทำให้เครื่องประดับยีห้อ Bulgari เป็นเครื่องประดับชั้นนำระดับโลกมาจนถึงปัจจุบัน

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย