ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ศิลปะบำบัด

ศิลปะกับมนุษย์
จากศิลปะ สู่ ศิลปะบำบัด
ศิลปะบำบัดบนพื้นฐานมนุษยปรัชญา
กระบวนการที่แตกต่างของศิลปะบำบัดฯ
ศิลปะบำบัดในสังคมไทย

ศิลปะบำบัดบนพื้นฐานมนุษยปรัชญา

แน่นอนละว่า ศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาย่อมนำศิลปะทั้งเจ็ดแขนงมาแยกย่อยเป็นศาสตร์บำบัดต่าง ๆ อันได้แก่ สถาปัตยกรรม การปั้นบำบัด (Clay Therapy) การวาดบำบัด (Painting Therapy) ดนตรีบำบัด (Music Therapy) อรรถบำบัด (Speech Therapy) ยูริธมีบำบัด (การเคลื่อนไหว – Eurythmy Therapy) และละครบำบัด (Drama Therapy) โดยมีศาสตร์รองรับในแต่ละแขนงว่ามีเหตุผลต่อการบำบัดในสภาวะต่างๆ ของผู้เสียสมดุลย์ ทั้งร่างกาย จิต และจิตวิญญาณ คำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจ กล่าวไว้ว่า ศิลปะ ก็เป็นดั่งยารักษาจิตใจ ดังนั้น นักศิลปะบำบัด ก็ควรตระหนักและไตร่ตรองต่อการให้ยาขนานนี้ ใช่ว่าเด็กทุกคนจะต้องวาดภาพ และใช่ว่าเด็กทุกคนต้องรับการปั้น Element ทางศิลปะ (เส้น สี รูปทรง พื้นที่ว่าง ฯลฯ) มีผลต่อการบำบัดทุกห้วงอณู ตัวอย่างเช่น ถ้านักบำบัดไม่รู้ว่าผู้เข้ารับการบำบัดรายนี้ไม่ควรระบายสีแดง (Crimson) อันเนื่องจากอิทธิพลของสีนี้ส่งผลและทำให้โรคภายในตัวของเขาเร่งเร้าขึ้น มีอาการสำแดงชัดขึ้น ยาขนานนี้ก็จะเป็นดาบอีกคมโดยไม่รู้ตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย