ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

พุทธศาสนากับอภิจริยศาสตร์
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบลัทธิมาร์กซ์
ทำไมพระพุทธองค์ตำหนิการบูชายัญ และห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทสรุป
บรรณานุกรม

บทสรุป

ทฤษฎีจริยศาสตร์ (รวมทั้งพุทธจริยศาสตร์ด้วย) ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาก็คือทิฏฐิ(แนวความคิด) หนึ่งนั่นเอง หากไปยึดถือเข้าอย่างมีอุปาทานก็ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของคน ๆ นั้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งลบและบวก พุทธจริยศาสตร์จะแตกต่างจากระบบจริยศาสตร์อื่น ๆ ตรงที่นอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนแล้ว ยังได้สอนให้เข้าใจด้วยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงอุปกรณ์ไปสู่เป้าหมาย เมื่อใช้อุปกรณ์นี้จนบรรลุเป้าหมายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยึดถืออีกต่อไป ความหมายของข้อความท่อนสุดท้ายนี้ก็คือ พระพุทธเจ้าทรงทรงสอนไม่ให้เกิดอัตตาหรือมีอุปาทานในคำสอน เพราะอุปาทานจะเป็นที่มาของการเสพติดในความคิด หรือไม่ก็ยึดถือในแนวคิดใดความคิดหนึ่งที่ตนชื่นชอบแล้ว จากนั้นได้สร้างความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่ยึดถือแนวคิดแตกต่างจากตน จนเป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันและขัดขวางความก้าวหน้าในคุณธรรมขั้นต่อ ๆ ไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย