ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

พุทธศาสนากับอภิจริยศาสตร์
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบลัทธิมาร์กซ์
ทำไมพระพุทธองค์ตำหนิการบูชายัญ และห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทสรุป
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ. 2538 . เล่มที่ 9, 13,15,17. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
 • พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต). 2525. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: คณะระดมธรรม.
 • วิทย์ วิศทเวทย์. 2530. จริยศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. .
 • ........................ . 2530. ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
 • Kosambi, D.D. 1975.An Introduction to the Study of Indian History. Bombay : Popular Prakashan.
 • Magill, Frank. N. ed. 1961. Masterpieces of World Philosophy in Summary Form. New York : Harper.
 • Marx, Karl. 1978. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Moscw : Progress.
 • Sanskrityayan, Rahul and others. 1981. Buddhism : The Marxist Approach. Delhi : People Publishing House.
 • Sartre. 1966. Being and Nothingness. New York : Pocket Book.
 • Sartre. 1984. Existentialism & Humanism. Translated by Philip Mailet. London : Metuen.
 • Warnock, Mary. 1978. Ethics since 1900. London : Oxford University Press.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย