ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ศักยาภินันท์

       ในที่นี้จะกล่าวถึงทรรศนะของพุทธศาสนาที่มีต่อจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน ที่จริงสมัยพุทธกาลยังไม่เคยมีจริยศาสตร์ดังกล่าวนี้ ถึงกระนั้น เราอาจจะประมวลท่าทีของพุทธศาสนาได้จากหลักฐานดั้งเดิมที่มีต่อลัทธิต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล และจากคำสอนที่เป็นจุดยืนของพุทธศาสนาเอง โดยนำท่าทีดังกล่าวนี้มาประมวลเป็นทรรศนะที่มีต่อจริยศาสตร์ปัจจุบัน และเข้าใจว่าผลพลอยได้จากวิธีการดังกล่าวนี้จะถือว่าเป็นการเปรียบระหว่างพุทธจริยศาสตร์กับจริยศาสตร์ปัจจุบันไปในตัวด้วย

จริยศาสตร์ปัจจุบันที่จะนำมาศึกษาร่วมกับพุทธศาสนาคือ อภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม และจริยศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ์ เท่านั้น และเป็นการศึกษาพอให้เห็นในภาพกว้าง ในบางแง่มุม ส่วนรายละเอียดที่เป็นวิชาการมากกว่านี้ จะต้องใช้เวลาศึกษาและอาศัยหลักฐานวิชาการมากกว่านี้ ซึ่งก็หวังว่า จะได้แนวทางสำหรับการศึกษาที่สมบูรณ์มากขึ้นในโอกาสต่อ ไป

พุทธศาสนากับอภิจริยศาสตร์
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบลัทธิมาร์กซ์
ทำไมพระพุทธองค์ตำหนิการบูชายัญ และห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทสรุป
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย