ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย

1. การบรรพชา อุปสมบท รับไตรสรณคมน์ 2 ครั้ง คือรับ แบบภาษาบาลีและแบบภาษาสันสกฤต ตัวอย่าง เช่น

แบบบาลี พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ฯ
แบบสันสกฤต พุทธมฺ สรณมฺ คจฺฉามิ ฯ

2. การสร้างอุโบสถ ใช้เสมา 2 ใบ บางแห่ง ใช้ 3 ใบ โดยเฉพาะวัดหลวง ที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คือที่มีเสมา 3 ใบคือวัดเขารังแร้ง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย

เปรียบเทียบศิลปะวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยกับสมัยขอม

  1. สมัยสุโขทัยนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท แบบลังกาวงศ์ ส่วน สมัยขอมนั้นนับถือพระพุทธศาสนาแบบนิกายมหายาน
  2. อาณาจักรสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก(สมบูรณาญาสิทธิราช) คือกษัตริย์มีความใกล้ชิดต่อประชาชนเหมือนครอบครัวเดียวกัน และกษัตริย์เป็นผู้ทรงธรรม ส่วนอาณาจักรขอมนั้น ก็ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนกันแต่ สถานของกษัตริย์อยู่คนละสถานะกับราษฎร คือกษัตริย์มีสถานะเป็น เทพาวตาร มีความเหินห่างต่อประชาชน เหมือนเทวดากับมนุษย์
  3. อาณาจักรสุโขทัยมีศิลาจารึกถึงเหตุการณ์บ้านเมือง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นอาทิ ไม่มีการจารึกคำสาปแช่งศัตรูให้ฉิบหาย ส่วนอาณาจักรขอม ศิลาจารึก มีการจารึกคำ สดุดีพระมหากษัตริย์ เหมือนเทพเจ้า และลงท้ายด้วยคำสาปแช่งศัตรู มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงศ์ มาจากประเทศลังกา มาประจำที่เมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นพ่อขุนรามคำแหงก็อัญเชิญมาประดิษฐานยังกรุงสุโขทัย

จากหลักฐานที่กล่าวถึง คือในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ ได้แสดงว่า พระพุทธสิหิงศ์ เข้ามาสู่เมืองนครศรีธรรมราช ในศตวรรษที่ 18 และในสมัยสุโขทัยนี้ ได้มีการสร้างพระพุทธรูปทองคำ ที่ปรากฏมีอยู่ 3 องค์ คือ

1. พระพุทธรุปทองคำวัดไตรมิตร
2. พระพุทธรูปทองคำวัดมหรรณพาราม
3. พระพุทธรูปทองคำวัดหงส์รัตนาราม

และยังมีการสร้างพระพุทธรูปปางยืน ชื่อว่า พระอัฏฐารส, พระพิมพ์(พระกำแพงเขย่ง)

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย