ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)

สมัยนั้นแม่น้ำ 4 สายถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน บางที่เรียกพระพุทธศาสนายุคล้านนาว่า พระพุทธศาสนาลุ่มน้ำปิง ชนเผ่าดั้งเดิม คือพวกข่า ต่อมาเป็นพวกมอญ ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 พวกมอญครองเมืองลพบุรีส่งธิดาชื่อจามเทวีไปครองเมืองหริภุญชัยหรือลำพูนในปัจจุบัน

เมื่อชนเผ่าไทยลงมาอยู่สุวรรณภูมิได้ตั้งนครแห่งแรกที่เมืองแถง ใน ดินแดนสิบสองปันนา ปกครองโดยขุนบรม และได้ส่งพระราชโอรสหลายพระองค์ออกไปสร้างบ้านแปลงเมืองในทิศทางต่าง ๆ ในจำนวนนั้น ขุนลอได้มาสร้างประเทศลานช้าง คือลาวเดี๋ยวนี้ มีเมืองสำคัญคือเมืองเชียงกง เชียงทอง(หลวงพระบาง) และขุนไสยผงหรือไชยพงศ์ได้เข้ามาทางแม่น้ำปิงมาตั้งเมืองเงินยางเชียงแสนขึ้น เป็นปฐมบรรพบุรุษของคนไทยในประเทศไทยลูกหลานของขุนไสยผงได้เดินทางลงมาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้นตระกูลของราชวงศ์สุโขทัยและอู่ทองภายหลัง ในพุทธศตวรรษที่ 18 นี้คนไทยในถิ่นต่าง ๆ อยู่ในขั้นสร้างบ้านแปงเมืองอย่างแข็งขันโดยทางลุ่มเเม่น้ำปิง มีพ่อขุนเม็งรายเป็นหัวหน้า ทางลานช้างมีพระเจ้าฟ้างุ้ม ทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พระเจ้าเม็งรายเป็นราชโอรสของพระเจ้าลาวเม็ง กษัตริย์แห่งนครเงินยาง(เชียงแสนเก่า) เป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับพระเจ้างำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาและพระเจ้ารามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย พระองค์ทรงรวบรวมเผ่าไทยในลานนาขับไล่อิทธิพลของพวกมอญออกไปจากลุ่มแม่น้ำปิง ต้องทำสงครามกับพระเจ้าญีบาแห่งหริภุญไชยอย่างหนักหน่วงจนทรงชนะในที่สุด และต่อมาทรงเลือกชัยภูมิที่บริเวณเชิงเขาสุเทวบรรพต บนฝั่งขวาของแม่น้ำปิงสร้างราชธานีใหม่ขึ้น ขนานนามว่า “นวบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เสด็จประทับเสวยราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลานนาไทย โปรดให้สถาปนาพระตำหนักเดิมขึ้นเป็นวัด ใช้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น ประดิษฐานพระเสต็งคมณี(พระแก้วขาว) ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหริภุญไชย อันพระนางจามเทวีทรงนำมาแต่อาณาจักรทวาราวดี ด้วยเหตุนี้อาณาจักรหริภุญไชยของมอญ ซึ่งตั้งมาถึง 6–7ศตวรรษมีกษัตริย์ปกครองกว่า 40 พระองค์ ก็เป็นอันดับสูญไป

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย