วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พริก
(Capsicum spp.)

ลักษณะโดยทั่วไป
คุณค่าทางอาหารของพริก
การเพาะปลูก
ศัตรูพืชที่สำคัญและวิธีการป้องกันกำจัด
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกพริกโดยลักษณะทางพืชสวน
ส่วนที่ใช้ ผลและใบสด

ลักษณะโดยทั่วไป

พริกเป็นผักตระกูล Solanaceae ส่วนใหญ่ปลูกได้ดีในเขตร้อนสภาพที่เหมาะกับการปลูก คือ ดินร่วนปนทราย มีความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมในช่วง 5.5-6.5 ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงตั้งแต่ 45-100 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของพริกด้วย เพราะพริกมีหลายชนิดเช่น พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า และพริกเหลือง เป็นต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกดอกตรงกันข้ามลักษณะใบจะกลมรีตรงปลายใบจะแหลม ดอกจะออกตรงง่ามใบเป็นกลุ่มประมาณ 1-3 ดอก สีขาวหรือสีขาวอมเขียว แล้วแต่พันธุ์ ผลสุกจะเป็นสีแดง แดงปนน้ำตาล หรือเหลืองส้มแล้วแต่พันธุ์ ลักษณะผิวลื่นเป็นมันภายในผลจะกลวงและมีแกนกลาง รอบๆแกนจะมีเมล็ดเป็นสีเหลืองเกาะอยู่มากมายะจะมีรสเผ็ดมากน้อยแล้วแต่พันธุ์ที่ใช้ปลูก

 

แหล่งผลิตพริกที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เชียงใหม่ เลย อุบลราชธานี นครราชสีมา และลพบุรี แต่โรงงานแปรรูปพริกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และชลบุรี

พื้นที่เหมาะสมเชิงธุรกิจจังหวัด อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, เชียงใหม่, อุตรดิตถ์, นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตราด, กาญจนบุรี พื้นที่ปลูกที่ปลูกที่สำคัญ จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ, ขอนแก่น, เลย, กาฬสินธุ์, นครสวรรค์, อุตรดิตถ์, เชียงใหม่, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, กาญจนบุรี, นครปฐม, สุราษฏร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตราด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย