Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พริก
(Capsicum spp.)

ลักษณะโดยทั่วไป
คุณค่าทางอาหารของพริก
การเพาะปลูก
ศัตรูพืชที่สำคัญและวิธีการป้องกันกำจัด
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกพริกโดยลักษณะทางพืชสวน
ส่วนที่ใช้ ผลและใบสด

การเพาะปลูกพริก

พริกเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไป ทั้งพื้นที่ในเขตร้อนและอบอุ่นขึ้นได้ดีตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึงกระทั่งความสูงกว่า 2000 เมตร ต้องการน้ำฝนประมาณปีละ 600-1250 มิลลิเมตร แต่ขณะเดียวกันก็สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร ในเขตชลประทานปลูกได้ตลอดปี แต่ควรปลูกในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่พริกมีราคาดี สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานควรปลูกในช่วงฤดูฝน พริกปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิดแต่จะขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือชื้นแฉะ เพราะจะทำให้รากเน่าและตายได้ง่าย

การเพาะปลูก ควรปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 30-40 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 60 เซนติเมตร หรือระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวเท่ากันคือ 50*50 เซนติเมตร โดยทั่วไปมีวิธีการปลูก 3 วิธี คือ

  1. หยอดเมล็ดลงในหลุมแปลงปลูกโดยตรงประมาณหลุมละ 3-5 เมล็ด การปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ควรใช้วิธีนี้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานในการย้ายกล้าลงแปลงปลูกอีกครั้งหนึ่ง แต่การปลูกวิธีนี้ต้นอ่อนหรือเมล็ดอาจถูกมดหรือแมลงรบกวนทำความเสียหายได้ง่าย การปลูกวิธีนี้เมื่อต้นพริกอายุประมาณ 1 เดือน ให้คัดต้นที่ไม่แข็งแรงออกโดยใช้กรรไกร เพื่อมิให้พริกต้นอื่น ๆ กระทบกระเทือน
  2. เพาะเมล็ดให้งอกก่อนแล้วนำไปหยอดในหลุม โดยเริ่มจากการนำเมล็ดพริกแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วใช้ผ้าที่ชุ่มชื้นห่อเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 2-3 วัน เมื่อเมล็ดเริ่มงอกเป็นตุ่มเล็ก ๆ จึงนำไปปลูกในแปลง เมื่อต้นพริกอายุได้ 1 เดือน ให้คัดต้นไม่แข็งแรงทิ้งเช่นเดียวกับวิธีแรก การปลุกวิธีนี้ดีกว่าวิธีแรกเพราะการงอกของเมล็ดจะเร็วกว่าวิธีแรก
  3. เพาะเป็นต้นกล้าก่อนจึงนำไปปลูก เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยนิยมใช้วิธีนี้เพราะต้นพริกแข็งแรงและการสูญเสียมีน้อย ข้อเสียคือ เสียแรงงานและเวลามาก

การใส่ปุ๋ย

  1. ปุ๋ยคอกรองพื้นอัตรา 800-1,000 กก. / ไร่
  2. ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กก. / ไร่ แบ่งใส่ครั้งละ 25 กก. ทุกๆ 15-30 วัน การให้น้ำ
    - อาศัยน้ำฝนในสภาพไร่ ควรเลือกช่วงปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม
    - ในเขตชลประทานให้น้ำแบบพ่นฝอยทุกๆ 3-5 วันครั้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com