สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้  >>

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคไข้เลือดออกอีโบลา

ไข้เลือดออกอีโบล่าจัดเป็นโรคที่มีอัตราป่วยตายสูงมากกว่าร้อยละ 50-90 โดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากอาการเสียเลือดมากหรืออวัยวะต่างๆ ไม่ทำงาน โดยเชื่อว่าโรคไข้เลือดออกอีโบล่าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่การวิจัยขององค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นแหล่งรังโรค คาดเพียงว่าน่าจะเป็นค้างคาวประเภทกินผลไม้ โรคไข้เลือดออกอีโบล่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการระบาด โดยพบการติดเชื้อไวรัสในคนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2519 ในจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศซูดานและประเทศซาอีร์ (ปัจจุบันคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก) หลังจากนั้นพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์) ไลบีเรีย สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐกาบอง สาธารณรัฐซูดาน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ สาธารณรัฐยูกันดา และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นต้น

สถานการณ์ของโรคในต่างประเทศ

ธันวาคม พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศพบการระบาดของไข้เลือดออกอีโบลาในจังหวัดคาไซตะวันตก หลังจากที่องค์การอนามัยโลกและเจ้าหน้าที่ของคองโกได้เคยประกาศว่าสามารถควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบล่าได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 จากการระบาดครั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของทีมสอบสวนและตอบสนองต่อการระบาด ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลลงไปในพื้นที่ ส่วนประเทศต่างๆ ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเข้าไปช่วยเหลือควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ประกาศสิ้นสุดการระบาดของไวรัสอีโบลา ในจังหวัดคาไซตะวันตก โดยผู้ติดเชื้อเสียชีวิตล่าสุดในวันที่ 1 มกราคม 2552 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกินกว่า 2 เท่าของระยะฟักตัวสูงสุดของอีโบลา (42 วัน) รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น 32 ราย เสียชีวิต 15 ราย

วันที่ 23 มกราคม 2552 รัฐบาลฟิลิปปินส์รายงานพบเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรไว้หลังบ้านซึ่งเป็นไปได้ว่าสัมผัสกับสุกรที่ป่วย มีผลตรวจเป็นบวกต่อไวรัสอีโบลาเรสตัน จากนั้นอีก 1 สัปดาห์ พบคนงานในฟาร์มซึ่งอยู่ระหว่างการกักกันเนื่องจากพบสุกรติดเชื้ออีโบลาเรสตัสที่เมือง Bulacan และ Pangasinan ป่วยเพิ่ม 3 ราย และอีก 1 รายเป็นคนงานฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ใน Pangasinan จากการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วยทั้งหมดแข็งแรงดีไม่มีอาการเจ็บป่วยในระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา และเป็นไปได้ว่าทุกรายมีการสัมผัสสุกรที่ป่วยโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังคงให้ฟาร์มดังกล่าวเป็นเขตกักกัน และได้ออกมาตรการหยุดส่งออกสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรสด และแช่แข็ง องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุนเรื่องความเข้าใจรัฐบาลฟิลิปปินส์เกี่ยวกับโรคอีโบลาเรสตัน ทั้งเรื่องผลที่เกิดกับคน และมาตรการที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคน

สถานการณ์ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอีโบลา

จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบวิธีรักษาหรือบำบัดโรคร้ายนี้ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเลือดออกทั้งร่างกายจนเสียชีวิต โรคนี้ระบาดผ่านทางการสัมผัสกับเลือด หรือน้ำคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ หรือสิ่งที่ปนเปื้อนน้ำคัดหลั่งที่ติดเชื้อ แม้ว่ายังไม่พบผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทย แต่ปัจจุบันการเดินทางข้ามทวีปเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น อาจพบผู้ติดเชื้อมาจากแหล่งที่มีการระบาดเดินทางเข้ามาภายในประเทศได้ เนื่องจากระยะฟักตัวของโรคกว่าจะมีอาการนานที่สุด พบได้ถึง 21 วัน สำหรับคนไทยที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคต้องระมัดระวังไม่ให้ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการสงสัย และควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคเป็นพิเศษ เช่น ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลตรวจตราผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ควรเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองให้มากขึ้นในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค

โรคไข้กาฬหลังแอ่น
โรคไข้เลือดออกอีโบลา
โรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก
โรคไข้หวัดนก
โรคไข้เหลือง
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya)
โรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา
โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส
โรคทูลารีเมีย (Tularemia)
โรคเมลิออยโดซิส
โรคลิชมาเนีย
โรควีซีเจดีหรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่
โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal influenza)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (Influenza A H1N1)
โรคแอนแทรกซ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย