Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้  >>

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก

โรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์กพบระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 ที่เมืองมาร์เบอร์ก และแฟรงค์เฟริต ประเทศเยอรมัน และเมืองเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย จากลิงติดเชื้อที่มาจากยูกันดา โรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์กนี้สามารถติดต่อได้สู่คน เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย แต่มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงในช่วงร้อยละ 25-80 อาการที่พบ ได้แก่ ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นเหียนมาก มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-7 และเสียชีวิตจากการเสียเลือดมาก โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยังไม่มีวิธีรักษาที่จำเพาะ แต่จะรักษาตามอาการ สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย การฆ่าและชำแหละสัตว์ป่า (ลิง, ค้างคาว) ที่ติดเชื้อ พบการระบาดของโรคประปรายในทวีปแอฟริกา ได้แก่ แองโกลา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เคนยา สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางมาจากประเทศซิมบับเว) และยูกันดา เป็นต้น

สถานการณ์ของโรคในต่างประเทศ

สถานการณ์ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก

โรคไข้กาฬหลังแอ่น
โรคไข้เลือดออกอีโบลา
โรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก
โรคไข้หวัดนก
โรคไข้เหลือง
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya)
โรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา
โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส
โรคทูลารีเมีย (Tularemia)
โรคเมลิออยโดซิส
โรคลิชมาเนีย
โรควีซีเจดีหรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่
โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal influenza)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (Influenza A H1N1)
โรคแอนแทรกซ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com