สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้  >>

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

สถานการณ์ในต่างประเทศ

ปี พ.ศ.2551 มีข่าวการระบาดของโรคมือเท้าปากในประเทศต่างๆ ดังนี้

ประเทศจีน

  • อานฮุย (Anhui) : ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 9 พฤษภาคม พบผู้ป่วยอายุ 28 วัน ถึง 18 ปี รวม 6,049 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 353 ราย เสียชีวิต 22 ราย นอกจากนี้ยังมีการระบาดในเมืองอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 13 เมือง
  • มองโกลเลีย : วันที่ 18 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน พบผู้ป่วยรวม 2,163 ราย กระจายใน 19 จังหวัด (จากทั้งหมด 21 จังหวัด) ร้อยละ 83 ของผู้ป่วยเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ตรวจพบเชื้อ Enterovirus71 ทั้งหมด 34 ราย
  • เขตปกครองพิเศษฮ่องกง : เดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคม พบผู้ป่วย 1,611 ราย กระจายใน 222 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก ตรวจพบเชื้อ Enterovirus71 ทั้งหมด 24 ราย
  • มาเก๊า (Macao) : พบผู้ป่วยรวม 178 ราย ตรวจพบเชื้อ Enterovirus71 จำนวน 17 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
  • จีนแผ่นดินใหญ่ : ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 9 พฤษภาคม พบผู้ป่วยรวม 61,459 ราย เสียชีวิต 36 ราย

ประเทศสิงคโปร์ : มีผู้ป่วยรวม 11,736 ราย ตรวจพบเชื้อ Enterovirus71 ร้อยละ 26 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ประเทศไต้หวัน : พบผู้ป่วย 93 ราย ตรวจพบเชื้อ Enterovirus71 จำนวน 18 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย

ปี พ.ศ. 2552 มีข่าวการระบาดของโรคมือเท้าปากในประเทศต่างๆ ดังนี้

ประเทศจีน

  • มณฑลซันตง: ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 5 กรกฎาคม 2552 พบผู้ป่วย 85,301 ราย เสียชีวิต 44 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.05 และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 พบผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทางตะวันออกของมณฑลซันตง ประเทศจีน การระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นใน 44 จังหวัด
  • เมืองหนิงโบ กรุงปักกิ่ง : วันที่ 5 เมษายน 2552 พบผู้ป่วย 367 ราย เสี่ยชีวิต 1 ราย เป็นเด็ก และ 90% ของผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
  • มณฑลเจ้อเจียง: วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 พบผู้ป่วย 13,965 ราย เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.04

สถานการณ์ในประเทศไทย

ปี พ.ศ.2551 สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจำนวน 11,227 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.84 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 5 ปี พบผู้ป่วยสูงสุดตั้งแต่ต้นปี (มกราคม-กุมภาพันธ์) ต่อเนื่องจากปลายปี พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นเริ่มพบผู้ป่วยลดลง และลดลงต่ำสุดในเดือนธันวาคม โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 30.99 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ลำปาง ระยอง พะเยา เชียงราย นครนายก

ปี พ.ศ.2552 สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2552) ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้วจำนวน 4,859 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.71 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย ภาคเหนือยังคงมีอัตราป่วยสูงสุดคิดเป็น 12.27 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ น่าน สุโขทัย สมุทรสาคร สมุทรปราการ และตรัง ซึ่งควรมีการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อลดอัตราป่วยในพื้นที่ต่อไป

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ มีอาการตั้งแต่เล็กน้อย เด็กหายได้เอง ไม่มียารักษา จนถึงอาการรุนแรงโดยเฉพาะจากเชื้อ Enterovirus71 มีแนวโน้มการเพิ่มของผู้ป่วยที่เสียชีวิตโดยที่ไม่มีอาการของโรคมือเท้าปาก ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มคำจำกัดความโรคที่ต้องเฝ้าระวังกลุ่มอาการไข้ (ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส) และปอดบวมน้ำ (Children with fever and acute pulmonary edema) ไม่ว่าจะมีอาการผื่นที่มือ ปาก เท้า หรือไม่ (Fever with Acute Pulmonary Edema) รวมถึงกรณีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้เพื่อเพิ่มความสามารถในการดักจับและวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ต้น รวมทั้งการสอบสวนโรคที่เร็วและมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรคไข้กาฬหลังแอ่น
โรคไข้เลือดออกอีโบลา
โรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก
โรคไข้หวัดนก
โรคไข้เหลือง
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya)
โรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา
โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส
โรคทูลารีเมีย (Tularemia)
โรคเมลิออยโดซิส
โรคลิชมาเนีย
โรควีซีเจดีหรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่
โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal influenza)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (Influenza A H1N1)
โรคแอนแทรกซ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย