Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้  >>

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคเมลิออยโดซิส

โรคเมลิออยโดซิส มีสาเหตุมาจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei นอกจากทำให้เกิดโรคในคนแล้ว ยังพบว่าทำให้เกิดโรคในสัตว์ได้อีกด้วย เช่น วัว ควาย แพะ สุกร สุนัข แมว ลิง กระต่าย และหนู เป็นตัน การศึกษาระบาดวิทยาของโรคเมลิออยโดสิส ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าสัตว์ฟันแทะและคน อาจติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาถึงสภาวะแวดล้อมเพื่อสนับสนุนข้อสงสัยดังกล่าว โดยการสำรวจหาเชื้อและการตรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อนี้ พบเชื้อได้ในดิน และน้ำทั่วไป และมีความสัมพันธ์กับการตรวจพบแอนติบอดีในคน

สถานการณ์ในประเทศไทย

โรคเมลิออยโดซิสในประเทศไทยพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน โดยมีแนวโน้มอัตราป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2551 สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวน 1,098 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.74 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี และเสียชีวิต 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย 0.73 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มุกดาหาร (25.24 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ขอนแก่น และยโสธร คิดเป็นอัตราป่วย 13.81 10.61 8.72 6.12 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยสูงสุด 4.06 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ คิดเป็นอัตราป่วย 1.09 0.34 0.31 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ จากสถานการณ์การระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงอย่างต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน และกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดอัตราป่วยในพื้นที่ต่อไป ประเทศไทยกำหนดให้เป็นโรคที่ต้องรายงานตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา

สถานการณ์ของโรคในต่างประเทศ

พบการระบาดของโรคได้แก่ ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ในแถบเอเชียไมเนอร์ ได้แก่ ประเทศศรีลังกา อินเดีย ตุรกี และอิหร่าน นอกจากนี้ยังพบได้ในประเทศออสเตรเลียตอนเหนือ หมู่เกาะนิวกินี และเกาะกวม เป็นต้น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น
โรคไข้เลือดออกอีโบลา
โรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก
โรคไข้หวัดนก
โรคไข้เหลือง
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya)
โรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา
โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส
โรคทูลารีเมีย (Tularemia)
โรคเมลิออยโดซิส
โรคลิชมาเนีย
โรควีซีเจดีหรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่
โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal influenza)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (Influenza A H1N1)
โรคแอนแทรกซ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com