สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้  >>

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรควีซีเจดีหรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่

โรควีซีเจดีหรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่ พบครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2537 โรคนี้มักเกิดกับคนหนุ่มสาว อายุเฉลี่ย 29 ปี มีระยะเวลาป่วยเฉลี่ย 14 เดือน โรคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนว่าเกิดจากการสัมผัสกับสารก่อโรคสมองฝ่อในวัว (BSE) หรือโรควัวบ้า สำหรับวิธีการติดต่อโรคที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากส่วนของอวัยวะ และเนื้อเยื่อของวัวที่เป็นโรควัวบ้า

  • กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศเนเธอแลนด์ พบผู้ป่วยเสียชีวิตโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่ 3 ราย สาเหตุจากการรับประทานเนื้อวัวที่เป็นโรควัวบ้า
  • พฤษภาคม 2552 ประเทศสเปนรายงานผู้ป่วยแพทย์สงสัยเสียชีวิตด้วยโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากผู้เสียชีวิตสัมผัสกับเนื้อเยื่อผู้ป่วย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 ประเทศสเปนรายงานพบผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่แล้ว จำนวน 702 ราย เสียชีวิต 5 ราย
  • ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะพยากรณ์ แนวโน้มของโรค และเนื่องจากระบบเฝ้าระวังโรคนี้มีอยู่ไม่กี่ประเทศ จึงเป็นการยากที่จะอธิบายถึงสถานการณ์และการเกิดโรคที่แท้จริงได้
  • ส่วนในประเทศไทย ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยโรคนี้

โรคไข้กาฬหลังแอ่น
โรคไข้เลือดออกอีโบลา
โรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก
โรคไข้หวัดนก
โรคไข้เหลือง
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya)
โรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา
โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส
โรคทูลารีเมีย (Tularemia)
โรคเมลิออยโดซิส
โรคลิชมาเนีย
โรควีซีเจดีหรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่
โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal influenza)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (Influenza A H1N1)
โรคแอนแทรกซ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย