วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ยุคสมัยของวรรณคดี

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัยเท่าที่ปรากฏหลักฐานมีอยู่เพียง 2 รัชสมัย คือ สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) มีกวีและวรรณคดีที่สำคัญ คือ

1. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กวีที่สำคัญได้แก่
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงพระราชนิพนธ์

  • ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เป็นวรรณคดีบันทึกประวัติความเป็นไปของ บ้านเมือง
  • สุภาษิตพระร่วง เป็นวรรณคดีประเภทคำสอน

2. สมัยพระยาลิไท กวีที่สำคัญ ได้แก่

  1. พระยาลิไท ทรงพระราชนิพนธ์ ไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณคดีเกี่ยวกับความคิด และความเชื่อทางศาสนา
  2. นางนพมาศ แต่ง นางนพมาศหรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย