วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ยุคสมัยของวรรณคดี

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง

กวีและวรรณคดีที่สำคัญ มีดังนี้

  • สมัยพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กาพย์มหาชาติ
  • สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

1. โคลงพาลีสอนน้อง
2. โคลงทศรถสอนพระราม
3. โคลงราชสวัสดิ์
4. สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนกลาง
5. บทพระราชนิพนธ์โคลงโต้ตอบกับกวีอื่นๆ

พระมหาราชครู

1. เสือโคคำฉันท์
2. สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนต้น

พระโหราธิบดี

1. จินดามณี
2. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ

ศรีปราชญ์

1. อนิรุทธคำฉันท์
2. โคลงเบ็ดเตล็ด

พระศรีมโหสถ

1. กาพย์ห่อโคลง
2. โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3. โคลงอักษรสามหมู่
4. โคลงนิราศนครสวรรค์

ขุนเทพกวี

1. คำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย