วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ยุคสมัยของวรรณคดี

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

กวีและวรรณคดีที่สำคัญ มีดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1 . โคลงชะลอพุทธไสยาสน์

เจ้าฟ้าอภัย

1 . โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์

1. นันโทปนันทสูตรคำหลวง
2. พระมาลัยคำหลวง
3. กาพย์เห่เรือ
4. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
5. กาพย์ห่อโคลงนิราศ
6. เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

เจ้าฟ้ากุณฑล

บทละครเรื่องดาหลัง

เจ้าฟ้ามงกุฎ

บทละครเรื่องอิเหนา

พระมหานาควัดท่าทราย

1. ปุณโณวาทคำฉันท์
2. โคลงนิราศพระบาท

หลวงศรีปรีชา

กลบทสิริวิบุลกิติ
บทละครนอก

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี

กวีและวรรณคดีที่สำคัญ มีดังนี้

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 4 ตอน คือ

  • ตอนพระมงกุฎประลองศร
  • ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน
  • ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
  • ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้องหอกกบิลพัท จนถึงตอนผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ

พระภิกษุอินท์และพระยาราชสุภาวดี

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

นายสวนมหาดเล็ก

โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงสรวิชิต (เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

อิเหนาคำฉันท์
ลิลิตเพชรมงกุฎ

พระยามหานุภาพ

นิราศเมืองกวางตุ้ง
เพลงยาว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย