Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ยุคสมัยของวรรณคดี

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

กวีและวรรณคดีที่สำคัญ มีดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1 . โคลงชะลอพุทธไสยาสน์

เจ้าฟ้าอภัย

1 . โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์

1. นันโทปนันทสูตรคำหลวง
2. พระมาลัยคำหลวง
3. กาพย์เห่เรือ
4. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
5. กาพย์ห่อโคลงนิราศ
6. เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

เจ้าฟ้ากุณฑล

บทละครเรื่องดาหลัง

เจ้าฟ้ามงกุฎ

บทละครเรื่องอิเหนา

พระมหานาควัดท่าทราย

1. ปุณโณวาทคำฉันท์
2. โคลงนิราศพระบาท

หลวงศรีปรีชา

กลบทสิริวิบุลกิติ
บทละครนอก

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี

กวีและวรรณคดีที่สำคัญ มีดังนี้

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 4 ตอน คือ

พระภิกษุอินท์และพระยาราชสุภาวดี

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

นายสวนมหาดเล็ก

โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงสรวิชิต (เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

อิเหนาคำฉันท์
ลิลิตเพชรมงกุฎ

พระยามหานุภาพ

นิราศเมืองกวางตุ้ง
เพลงยาว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com