ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ชนเผ่าเยอรมัน
(Germanen)

การอพยพของชนเผ่า (Völkerwanderung)
การเผชิญทางวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าและอาณาจักรโรมัน
Leben und Glauben der Germanen
วรรณกรรมยุคชนเผ่า

วรรณกรรมยุคชนเผ่า

          ในช่วงอพยพเคลื่อนย้าย ชนเผ่าแกร์มาเนน ได้สร้างงานวรรณกรรมตกทอดไว้ เป็นผลงานที่เกิดจากหลายแหล่ง และเป็นตำนานหลายกลุ่ม เช่น ตำนานของฮิลเดอร์บรันด์ (Hildebrandsage) จากดินแดนโกเธนตะวันออก(Ostgoten) ตำนานนีเบลลุงเงน (Nibelungensage) จากบัวกุนเดน (Burgunden) และตำนานของบีโอวูลฟ (Sage von Beowulf) งานวรรณกรรมเหล่านี้ถูกถ่ายทอดด้วยปาก มิได้มีการจดบันทึก จึงสูญหายไปส่วนใหญ่ ที่ตกทอดหลงเหลือจนปัจจุบัน เช่น บทเพลงฮิลเดอร์บรันด์ (Hildebrandslied) และ บทคาถาจากเมือง แมร์เซอร์บวร์ก (Merseburger Zaubersprüche)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย