ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ชนเผ่าเยอรมัน

(Germanen)

         ประวัติของชนชาติเยอรมันช่วงแรก เริ่มต้นตั้งแต่ยุคชนเผ่าช่วงอาณาจักรโรมันและต่อเนื่องไปจนถึงการแบ่งแยกอาณาจักรของชนเผ่า ฟรังเคน (Franken) ในปี 843 และ 870

ประวัติความเป็นมาของชนเผ่าแกร์มาเนิน ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหลายประเด็น และมีหลายทฤษฎี ข้อมูลที่กล่าวถึงทั่วไป คือ ชนเผ่านี้ เดิมมีต้นกำเนิดจากกลุ่มชนชาวยุโรปโบราณ ในกลุ่มภาษา indogermanisch หรือ

Indo-europäisch ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากบริเวณที่เป็นรัสเซียและเอเซียทางตอนเหนือในปัจจุบัน ประมาณก่อน 5,500 ถึง 5,000 ปี ได้มีการพัฒนาทางภาษาจนแยกออกเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ เคลเทิน (Kelten) แกร์มาเนิน อิตาเลีย (Germanen-Italia) และ บัลโทสลาเวิน (Balto-Slawen) ตั้งแต่ 4000 ปี ถึง 1000 ปี ก่อนคริสตกาล หรือในยุคบรอนซ์กลุ่มชนเผ่าเหล่านี้ค่อยๆเคลื่อนย้ายเป็นระลอก ลงมายังดินแดนยุโรปทางตอนเหนือในปัจจุบัน ในการเคลื่อยย้ายอพยพนี้เป็นไปอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างผู้อพยพและผู้ที่อยู่ดั้งเดิม

คำว่า แกร์มาเนิน (Germanen) เป็นคำที่พวก Kelten ใช้เรียกกลุ่มชนเเผ่าต่างๆจำนวนมาก ที่อพยพลงมาอาศัยอยู่บริเวณยุโรปทางตอนเหนือและตอนกลางของยุโรป คำนี้มีความหมายในภาษาชาวเคลท์ ซึ่งตั้งรกรากอยู่ก่อน คือ heiße Quelle ในภาษา กัลลิช (Gallisch) แปลว่า “ Nachbar”

และในภาษาละติน แปลว่า “echt” พวกชาวโรมันได้ใช้คำนี้ เพื่อกำหนดเรียกชนเผ่าที่มี ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรม และขนบประเพณีที่ต่างออกไปจากกลุ่มชนเดิมที่รู้จัก ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำไรน์ และรวมมีจำนวนประมาณ 4-7 ล้านคน กลุ่มชนเหล่านี้ เคยแผ่วัฒนธรรมอยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรแสกนดิเนเวียน ลงมาถึงเดนมาร์ค และตอนเหนือของประเทศเยอรมนี ในปัจจุบัน แต่ด้วยสาเหตุหลายประการทำให้เกิดการเคลื่อนตัวลงมาทางตอนใต้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่หนาวเย็น จนช่วงปี 450 ก่อนคริสตกาลได้เคลื่อนอพยพลงมาทางใต้ถึงเทือกเขาตอนกลางของเยอรมนีในปัจจุบัน ทางตะวันตกถึงตอนเหนือของ นีเดอร์ลันเดอร์ (Niederlande) และทางตะวันออกได้ไปจนถึงตอนใต้ของแม่น้ำ ไวช์เซล (Weichsel)

ในตำราส่วนใหญ่ ได้แบ่งกลุ่มของชนเผ่าแกร์มาเนนออกเป็น3กลุ่มใหญ่ คือ แกร์มาเนนตะวันตก ตะวันออก และ แกร์มาเนนตอนเหนือ

แกร์มาเนนตะวันตก ยังถูกแบ่งออกตามถิ่นที่ตั้งคือ

  • กลุ่มที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไรน์และ เวเซอร์ เช่น Bataver Ubier Tenkterer Brukterer และ Sugambrer ใน ศตวรรษที่ 3 ชนเผ่าเล็กๆเหล่านี้ได้รวมเป็นชนเผ่าใหญ่ คือ Franken
  • กลุ่มที่อยู่บริเวณทะเลเหนือ เช่น Angeln Friesen Sachsen บางส่วนของSachsen Angeln และ Jüten ได้ข้ามไปยึดครองเกาะอังกฤษในศตวรรษที่ 5
  • กลุ่มบริเวณแม่น้ำเอลบ์ เช่น Cherusker Chatten Markomannen Sweben และ Semnonen ซึ่งภายหลังรวมกันเป็น Sachsen ขณะที่เชื่อว่า Chatten คือบรรพบุรุษของกลุ่ม Hessen จากชนเผ่า Hermunduren กลายเป็นพวก Thüringen และจากกลุ่ม Sweben รวมกับกลุ่มอื่นๆเกิดเป็น Alemannen

แกร์มาเนนตะวันออก ประกอบด้วยกลุ่มใหญ่คือ Goten ซึ่งต้นกำเนิดมาจากแสกนดิเนเวียน และอพยพลงมาทางแม่น้ำ ไวช์เซลและรัสเซียตอนใต้ ภายหลังได้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Ostgoten และ Westgoten

นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่ม Burgundeที่อพยพลงมาบริเวณระหว่างแม่น้ำ Oder Warthe และ Weichsel เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน คริสตกาล และยังมีกลุ่ม Vandalen ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในชเลเซียน Langobarden ซึ่งตั้งรกรากในฮังการีในศตวรรษที่ 2

แกร์มาเนนตอนเหนือ เป็นกลุ่มที่ยังคงอยู่ในแสกนดิเนเวียน และ เดนมาร์ค และในหลายศตวรรษต่อมาก็ปรากฏเป็นเผ่า Normannen หรือ Wikinger

การอพยพของชนเผ่า (Völkerwanderung)
การเผชิญทางวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าและอาณาจักรโรมัน
Leben und Glauben der Germanen
วรรณกรรมยุคชนเผ่า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย