Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ชนเผ่าเยอรมัน

(Germanen)

         ประวัติของชนชาติเยอรมันช่วงแรก เริ่มต้นตั้งแต่ยุคชนเผ่าช่วงอาณาจักรโรมันและต่อเนื่องไปจนถึงการแบ่งแยกอาณาจักรของชนเผ่า ฟรังเคน (Franken) ในปี 843 และ 870

ประวัติความเป็นมาของชนเผ่าแกร์มาเนิน ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหลายประเด็น และมีหลายทฤษฎี ข้อมูลที่กล่าวถึงทั่วไป คือ ชนเผ่านี้ เดิมมีต้นกำเนิดจากกลุ่มชนชาวยุโรปโบราณ ในกลุ่มภาษา indogermanisch หรือ

Indo-europäisch ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากบริเวณที่เป็นรัสเซียและเอเซียทางตอนเหนือในปัจจุบัน ประมาณก่อน 5,500 ถึง 5,000 ปี ได้มีการพัฒนาทางภาษาจนแยกออกเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ เคลเทิน (Kelten) แกร์มาเนิน อิตาเลีย (Germanen-Italia) และ บัลโทสลาเวิน (Balto-Slawen) ตั้งแต่ 4000 ปี ถึง 1000 ปี ก่อนคริสตกาล หรือในยุคบรอนซ์กลุ่มชนเผ่าเหล่านี้ค่อยๆเคลื่อนย้ายเป็นระลอก ลงมายังดินแดนยุโรปทางตอนเหนือในปัจจุบัน ในการเคลื่อยย้ายอพยพนี้เป็นไปอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างผู้อพยพและผู้ที่อยู่ดั้งเดิม

คำว่า แกร์มาเนิน (Germanen) เป็นคำที่พวก Kelten ใช้เรียกกลุ่มชนเเผ่าต่างๆจำนวนมาก ที่อพยพลงมาอาศัยอยู่บริเวณยุโรปทางตอนเหนือและตอนกลางของยุโรป คำนี้มีความหมายในภาษาชาวเคลท์ ซึ่งตั้งรกรากอยู่ก่อน คือ heiße Quelle ในภาษา กัลลิช (Gallisch) แปลว่า “ Nachbar”

และในภาษาละติน แปลว่า “echt” พวกชาวโรมันได้ใช้คำนี้ เพื่อกำหนดเรียกชนเผ่าที่มี ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรม และขนบประเพณีที่ต่างออกไปจากกลุ่มชนเดิมที่รู้จัก ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำไรน์ และรวมมีจำนวนประมาณ 4-7 ล้านคน กลุ่มชนเหล่านี้ เคยแผ่วัฒนธรรมอยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรแสกนดิเนเวียน ลงมาถึงเดนมาร์ค และตอนเหนือของประเทศเยอรมนี ในปัจจุบัน แต่ด้วยสาเหตุหลายประการทำให้เกิดการเคลื่อนตัวลงมาทางตอนใต้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่หนาวเย็น จนช่วงปี 450 ก่อนคริสตกาลได้เคลื่อนอพยพลงมาทางใต้ถึงเทือกเขาตอนกลางของเยอรมนีในปัจจุบัน ทางตะวันตกถึงตอนเหนือของ นีเดอร์ลันเดอร์ (Niederlande) และทางตะวันออกได้ไปจนถึงตอนใต้ของแม่น้ำ ไวช์เซล (Weichsel)

ในตำราส่วนใหญ่ ได้แบ่งกลุ่มของชนเผ่าแกร์มาเนนออกเป็น3กลุ่มใหญ่ คือ แกร์มาเนนตะวันตก ตะวันออก และ แกร์มาเนนตอนเหนือ

แกร์มาเนนตะวันตก ยังถูกแบ่งออกตามถิ่นที่ตั้งคือ

แกร์มาเนนตะวันออก ประกอบด้วยกลุ่มใหญ่คือ Goten ซึ่งต้นกำเนิดมาจากแสกนดิเนเวียน และอพยพลงมาทางแม่น้ำ ไวช์เซลและรัสเซียตอนใต้ ภายหลังได้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Ostgoten และ Westgoten

นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่ม Burgundeที่อพยพลงมาบริเวณระหว่างแม่น้ำ Oder Warthe และ Weichsel เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน คริสตกาล และยังมีกลุ่ม Vandalen ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในชเลเซียน Langobarden ซึ่งตั้งรกรากในฮังการีในศตวรรษที่ 2

แกร์มาเนนตอนเหนือ เป็นกลุ่มที่ยังคงอยู่ในแสกนดิเนเวียน และ เดนมาร์ค และในหลายศตวรรษต่อมาก็ปรากฏเป็นเผ่า Normannen หรือ Wikinger

การอพยพของชนเผ่า (Völkerwanderung)
การเผชิญทางวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าและอาณาจักรโรมัน
Leben und Glauben der Germanen
วรรณกรรมยุคชนเผ่า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com