สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

การผลิต เป็นกระบวนการแปรรูปปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการ
การนำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ
ความหมายของสุขภาพ (Health)

การนำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ

นิยามเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

เศรษฐศาสตร์สุขภาพเป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวทางการจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health resources) และการกระจายบริการสุขภาพ (Health services) ในสังคมหนึ่ง ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมความเข้าใจประเด็นทางสุขภาพในทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ประเด็นเหล่านั้น

แต่ในหลายกรณี ตลาดไม่ได้ทำหน้าที่ที่ทำให้ราคาสะท้อนความขาดแคลนที่แท้จริง (ตลาดไม่ได้เป็นแบบที่มีการแข่งขันสมบูรณ์) ในกรณีนี้ นักเศรษฐศาสตร์ใช้ต้นทุนเป็นแนวคิดในการตัดสินใจว่าประสิทธิภาพและความเสมอภาคได้เกิดขึ้นหรือไม่

 

หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

  1. ต้องจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพแบบจัดสรร (allocative allocative efficiency efficiency) หรือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (worthwhileworthwhile)
  2. ต้องจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพแบบเทคนิค (technical efficiency) หรือประสิทธิภาพแบบการผลิต (production efficiency) เป็นการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการผลิตบริการสุขภาพที่กำหนดไว้
  3. การจัดสรรบริการสุขภาพในลักษณะที่เป็นธรรม (fairness) ตามกฎเกณฑ์ที่ยึดถือและยอมรับของสังคมนั้น ๆ การจัดสรรบริการสุขภาพไปในลักษณะที่เป็นธรรม (fairness) สะท้อนถึงค่าแห่งดุลยพินิจของสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

การนำเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ

• บริการสุขภาพไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่สร้างสุขภาพ
• ระบบบริการสุขภาพไม่ได้เป็นระบบปิดที่ตัดขาดจากระบบอื่น
• ระบบบริการสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอื่น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย