ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาปรัชญา

เหตุผลทางจักรวาลวิทยา

(Cosmological Argument)

ข้อพิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้าโดยอาศัยเหตุผลทางจักรวาลวิทยานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อพิสูจน์จากการเป็นสาเหตุ (The Causal Argument) ได้ถือว่า โลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่อิสระ เป็นสิ่งสัมพัทธ์ เป็นสิ่งจำกัดและเป็นผล จึงต้องอาศัยสิ่งที่อิสระ สิ่งสัมบูรณ์ สิ่งที่ไม่จำกัดและเป็นเหตุ นั่นคืออ้างเหตุผลว่าสิ่งต่าง ๆในธรรมชาติจะเกิดขึ้นเองลอย ๆ ไม่ได้ ต้องมีสาเหตุ เมื่อสรรพสิ่งในจักรวาลมีอยู่จริง สาเหตุของมันก็ต้องมีอยู่จริงด้วย สาเหตุนั้นจะต้องไม่ใช่มนุษย์ หากแต่จะต้องยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์นั่นคือ พระเจ้า ดังนั้น พระเจ้าจึงมีอยู่จริง

กล่าวคือสรรพสิ่งในโลกจะต้องอาศัยสิ่งอื่น มันไม่สามารถมีได้หรือเป็นอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง โลกนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกาลและอวกาศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยสิ่งที่อยู่เหนือกาล และอวกาศ และโลกนี้เป็นผลจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นสาเหตุ สรรพสิ่งที่เป็นผลจะต้องมีเหตุ เหตุเหล่านี้เป็นผลของอีกเหตุหนึ่งสืบต่อไป นั่นแสดงให้เห็นว่าจะต้องมีปฐมเหตุให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ซึ่งคงอยู่ด้วยตัวเอง เป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ๆ

ดังนั้น สิ่งที่อิสระ สิ่งสัมบูรณ์ สิ่งที่ไม่จำกัดและเป็นปฐมเหตุนั้นคือ พระเจ้า เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงมีอยู่
มาร์ติโนได้อธิบายลักษณะของ Deism โดยอาศัยหลักเหตุผลทางจักรวาลวิทยาเช่นกัน โดยเชื่อว่า “มีพระเจ้าโดยอาศัยกฎเหตุผล ซึ่งมีเหตุ มีอำนาจ และมีพลัง พระเจ้าเป็นปฐมเหตุของโลก”

ความหมายของปรัชญา
การนิยามความหมายของนักปรัชญา
ระบบปรัชญา
สาขาปรัชญา
อภิปรัชญาคืออะไร
ความหมายของอภิปรัชญา
ความเป็นมาของอภิปรัชญา
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ
บ่อเกิดแนวความคิดทางอภิปรัชญา
หน้าที่ของอภิปรัชญา
ลักษณะและขอบเขตของอภิปรัชญา
ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
ทฤษฎีสสารนิยม
ทฤษฎีจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยม
ทฤษฎีทวินิยม
ทฤษฎีพหุนิยม
อภิปรัชญาว่าด้วยเอกภพ หรือธรรมชาติ
ทัศนะฝ่ายจิตนิยม
วิวัฒนาการของจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยมฝ่ายจิตนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายจิตนิยม
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
จิตนิยมในปรัชญาอินเดีย
ทัศนะฝ่ายสสารนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายสสาร
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม
ลักษณะและธรรมชาติของชีวิต
อภิปรัชญาว่าด้วยจิต หรือวิญญาณ
ความหมายของจิต มโน หรือวิญญาณ
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันตก
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันออก
ธรรมชาติของจิต มโน หรือวิญญาณ
วิญญาณเป็นพลังงาน
เจตจำนงเสรี (Free Will)
ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต
อมฤตภาพของวิญญาณ
ลัทธิเพลโต้ในทางอภิปรัชญา
ทัศนะของอริสโตเติ้ล (Aristotle)
ทัศนะของเบริ์คเล่ย์ (Berkeley)
อภิปรัชญาว่าด้วยพระเจ้า หรือสิ่งสัมบูรณ์
พระเจ้าคืออะไร
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพระเจ้า
เทววิทยา
พิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้า
เหตุผลทางจักรวาลวิทยา
เหตุผลทางเจตจำนง หรือวัตถุประสงค์
เหตุผลทางภววิทยา
เหตุผลทางจริยธรรม
นักปรัชญาฝ่ายอเทวนิยม (Atheism)
ทฤษฎีการสร้างโลก
จักรวาลวิทยา
ทัศนะของนักปรัชญาเกี่ยวกับพระเจ้า
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย