ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษย์กับการใช้เหตุผล

ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
มนุษย์คือใคร: ทัศนะด้านศาสนา
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาอินดู
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาคริสต์และอิสลาม
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาขงจื้อ
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านปรัชญา
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านวิทยาศาสตร์
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านสังคมศาสตร์
ความหมายของการใช้เหตุผล
สมองกับพัฒนาการการใช้เหตุผลของมนุษย์
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล
ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล
การคิดและการใช้เหตุผลของตะวันตกและตะวันออก

มนุษย์คือใคร: ทัศนะด้านศาสนา

พื้นฐานความเชื่อของมนุษย์แต่ครั้งดึกดำบรรพ์มีมูลเหตุจากการที่มนุษย์ต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ เพราะความกลัวในปรากฏการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก เป็นต้น ทำให้มนุษย์เชื่อว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังธรรมชาติและสามารถควบคุมธรรมชาติ ความเชื่อดังกล่าวเป็นบ่อเกิดของศาสนาหลายศาสนา ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากที่สุดตั้งแต่เกิดจนตาย ศาสนาทุกศาสนาจึงพยายามสร้างตำนานเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ไว้อย่างหลากหลาย

ศาสนานั้นถ้าศึกษาอย่างละเอียดแล้วมีลักษณะ (นอกจากเป็นระบบความเชื่อของประชาชนทั่วไป) เป็นวิชาการแขนงหนึ่งเหมือนกัน และเมื่อมองโดยภาพรวมแล้วศาสนาจะเกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้

  1. ธรรมชาติของชีวิต (มนุษย์) โดยอธิบายว่าชีวิตคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง เกิดขึ้นมาได้อย่างไร อยู่ได้อย่างไร และตายแล้วจะไปไหน
  2. ธรรมชาติของโลกและจักรวาล ศาสนาพยายามตอบคำถามที่ว่าโลกและจักรวาลคืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร โลกอื่นมีหรือไม่ สัตว์อื่นมีหรือไม่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร
  3. ธรรมชาติของเทพเจ้าผู้เป็นเจ้าของจักรวาล ศาสนาอธิบายถึงอำนาจและคุณลักษณะต่างๆ ของเทพเจ้าตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ แต่คำนิยามของมนุษย์ในศาสนาประเภทอเทวนิยมไม่สนใจในเรื่องนี้
  4. เป้าหมายสูงสุดของชีวิต พยายามอธิบายถึงความหมายอันแท้จริงของชีวิต พยายามตอบคำถามที่ว่าคนเกิดมาทำไม และจะเดินทางไปสู่สถานีสุดท้ายอะไร ที่ไหน
  5. วิถีทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั้นคืออะไร คนจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะไปถึงเป้าหมายสูงสุดนั้นได้ (แสง จันทร์งาม, 2531: 68)

จากลักษณะของศาสนาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จะเห็นว่า ประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ศาสนาพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์นั่นเอง ศาสนาทุกศาสนาจึงพยายามที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ กันตามความเชื่อของตน เช่น มนุษย์คืออะไร มนุษย์มาจากไหน มนุษย์เกิดมีขึ้นในโลกตั้งแต่เมื่อไร และมนุษย์มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เป็นต้น ฉะนั้น คำว่า “มนุษย์” ในมุมมองทางศาสนาจึงมีความหมายที่สำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย