สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พืชสมุนไพร
(Medicinal plants)

ประวัติการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทย
สารประกอบทางเคมีในพืช (Phytochemistry)
พืชสมุนไพรซึ่งเป็นที่รู้จักและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

พืชสมุนไพรซึ่งเป็นที่รู้จัก
และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

ฝิ่น

(Opium poppy) Papaver somniferum L.

วงศ์ PAPAVERACEAE ถิ่นกำเนิด โดยรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และถูกนำมาปลูกครั้งแรกในดินแดนเมโสโปเตเมีย เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช การใช้ประโยชน์ น้ำยางที่ได้จากการกรีดผลฝิ่น ถูกนำมาใช้เป็นยาแก้ไข และท้องร่วง มีการสกัดสารมอร์ฟีน เพื่อใช้เป็นยาแก้ปวดบาดแผลขนาดใหญ่

สารออกฤทธิ์ที่สำคัญ ได้แก่ มอร์ฟีน(morphine) โคดีอีน(codeine) เพพาเวอรีน(papaverine) การขยายพันธุ์ เป็นพืชปีเดียว ลำต้นไม่มีเนื้อไม้ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ส่วนของเมล็ดนำมาใช้ทำขนมรับประทาน หรือสกัดน้ำมัน ส่วนของใบมีการนำมารับประทานเป็นผักด้วย ในบางประเทศ

 

มะกล่ำตาหนู (jequirty bean หรือ crab’s eye) Abrus precatorius L.
หอมแดง (shallot) Allium cepa L. cv. group Aggregatum
กระเทียม (garlic) Allium sativum L.
กุ่ยช่าย (Chinese chives) Allium tuberosum Rottler ex Sprengel
ว่านหางจระเข้ (Aloe หรือ Barbados aloe) Aloe vera (L.) Burm. f.
ผักขมหนาม (Spiny amaranth) Amaranthus spinosus L.
ฟ้าทะลายโจร (green chireta) Andrographis paniculata (Burm. f.)
คว่ำตายหงายเป็น (Life plants) Bryophyllum pinnatum (Lamk) Oken
กัญชา (hemp , marihuana) Cannabis sativa L.
แพงพวยฝรั่ง (Madagascar periwinkle) Catharanthus roseus (L.) G. Don
บัวบก (Asiatic pennywort) Centella asiatica (L.) Urb.
หญ้าแห้วหมู (Purple nut grass) Cyperus rotundus L.
ลำโพง (Downy thorn apple) Datura metel L.
ดองดึง (Flame lily) Gloriosa superba L.
กระเจี๊ยบแดง (Roselle) Hibiscus sabdariffa Linn.
หญ้าคา (cogon grass ,satintail) Imperata cylindrica (L.) Raeuschel
มะลิ (Arabian jasmine) Jasmine sambac (L.) Aiton
หญ้าหนวดแมว (Java tea) Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
มะระขี้นก (Bitter Cucumber) Momordica charantia Linn.
ฝิ่น (Opium poppy) Papaver somniferum L.
บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. F. et. Thoms.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย