สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

พืชสมุนไพร
(Medicinal plants)

ประวัติการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทย
สารประกอบทางเคมีในพืช (Phytochemistry)
พืชสมุนไพรซึ่งเป็นที่รู้จักและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

พืชสมุนไพรซึ่งเป็นที่รู้จัก
และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

บอระเพ็ด

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. F. et. Thoms.

วงศ์ MENISPERMACEAE ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย อินเดีย ศรีลังกา การใช้ประโยชน์ นำส่วนของลำต้นมาต้มกับน้ำ แล้วคั้นเอาน้ำดื่ม เพื่อเป็นยาลดไข้ รักษามาลาเรีย และเป็นยาขมเจริญอาหาร นอกจากนี้ยังนำมาใช้เป็นส่วนผสมของการผลิตยาธาตุ

สารออกฤทธิ์ที่พบได้แก่ สารในกลุ่มไดเทอร์พีน(diterpines) อัลคาลอยด์(alkaloids) และฟลาโวนอยด์(flavonoids) การขยายพันธุ์ บอระเพ็ดมีลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีอายุหลายปี ขยายพันธุ์โดยการตัดลำต้นเป็นท่อนแล้วปักชำ

 

มะกล่ำตาหนู (jequirty bean หรือ crab’s eye) Abrus precatorius L.
หอมแดง (shallot) Allium cepa L. cv. group Aggregatum
กระเทียม (garlic) Allium sativum L.
กุ่ยช่าย (Chinese chives) Allium tuberosum Rottler ex Sprengel
ว่านหางจระเข้ (Aloe หรือ Barbados aloe) Aloe vera (L.) Burm. f.
ผักขมหนาม (Spiny amaranth) Amaranthus spinosus L.
ฟ้าทะลายโจร (green chireta) Andrographis paniculata (Burm. f.)
คว่ำตายหงายเป็น (Life plants) Bryophyllum pinnatum (Lamk) Oken
กัญชา (hemp , marihuana) Cannabis sativa L.
แพงพวยฝรั่ง (Madagascar periwinkle) Catharanthus roseus (L.) G. Don
บัวบก (Asiatic pennywort) Centella asiatica (L.) Urb.
หญ้าแห้วหมู (Purple nut grass) Cyperus rotundus L.
ลำโพง (Downy thorn apple) Datura metel L.
ดองดึง (Flame lily) Gloriosa superba L.
กระเจี๊ยบแดง (Roselle) Hibiscus sabdariffa Linn.
หญ้าคา (cogon grass ,satintail) Imperata cylindrica (L.) Raeuschel
มะลิ (Arabian jasmine) Jasmine sambac (L.) Aiton
หญ้าหนวดแมว (Java tea) Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
มะระขี้นก (Bitter Cucumber) Momordica charantia Linn.
ฝิ่น (Opium poppy) Papaver somniferum L.
บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. F. et. Thoms.

         เอกสารอ้างอิงิง

  • คณะเภสัชศาสตร์. 2539. สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ. มหาวิทยาลัยมหิดล , กรุงเทพ ฯ . 246 น.
  • วันดี กฤษณพันธ์. ม.ป.ป. ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เล่ม 1. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , กรุงเทพ ฯ . 189 น.
  • De Padua , L.S. , N. Bunyapraphatsara and R.H.M.J. Lemmens. 1999. Plant Resources of South – East Asia . No.12(1) : Mediciinal and Poisonous Plants 1. PROSEA Foundation, Indonesia . 711 p.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย