ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา

ประวัติของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนามี3 ประการ คือ

  1. ปริยัติ ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
  2. ปฏิบัติ ได้แก่ การนำหลักธรรมคำสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่การประพฤติปฏิบัติจริงๆ เพื่อเป็นการอบรมกาย วาจาและใจ
  3. ปฏิเวธ ได้แก่ผลของการปฏิบัติธรรมองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาทั้ง 3ประการนั้น ปริยัติจัดเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเพราะหากไม่มีการศึกษาเล่าเรียนปริยัติ ไม่รู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า การประพฤติปฏิบัติก็ผิด

หลักพระพุทธศาสนา ปฏิเวธก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่หากปฏิบัติถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วปฏิเวธก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ พระพุทธศาสนา หากเปรียบเทียบด้วยต้นไม้ พระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนต้นไม้ทั้งต้น ปริยัติเปรียบเหมือนราก ปฏิบัติเปรียบเหมือนลำต้น พร้อมทั้งแก่นกิ่งใบทั้งหมด ปฏิเวธเปรียบเหมือนผลของต้นไม้ รวมทั้งหมดเป็นต้นไม้ทั้งต้นคือ ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ นี้คือ พระพุทธศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย