ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการอนุรักษ์คัมภีร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          พระพุทธศาสนาถือกำเนิด ณ ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ภายหลังจึงได้เผยแผ่ขยายออกไปทั่วโลก โดยทั่วไป เชื่อกันว่าหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราช ได้อุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัย ประมาณ พ.ศ.300 ได้ทรงส่งคณะพระธรรมฑูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามดินแดนต่างๆ ทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็นคณะพระธรรมฑูตจำนวน 9 สายด้วยกันโดยเฉพาะสายที่ได้เดินทางมายังดินแดนสุวรรณภูมิคือสายที่ 9 ซึ่งประกอบด้วยพระโสณะและพระอุตตระทำให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่และมีความเจริญก้าวหน้าในดินแดนแห่งนี้ รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย

ประวัติของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย