สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์
มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม
มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น

สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการมากว่า 3,000 ล้านปี โดยเฉพาะในระยะ 600 ล้านปี ที่มีหลักฐานซากดึกดำบรรพ์จำนวนมาก พบว่าสิ่งมีชีวิตเพิ่มปริมาณ และความหลากหลายขึ้น แต่ก็มีระยะเวลาที่เกิดการสูญพันธุ์ขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตถึง 5 ครั้งด้วยกัน ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อราว 65 ล้านปีมาแล้วที่ทำให้ไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นสัตว์ครองโลกมาช้านานสูญพันธุ์ไป ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเข้าสู่จุดสมดุล เมื่อราว 2 ล้านปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้โลกเกิดระบบนิเวศที่มีความสมดุล สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธุ์ แต่ก็มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นใหม่

ในกระบวนการวิวัฒนาการ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ต้องพยายามปรับตัวเองเพื่อให้อยู่รอด เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศหนึ่ง ในระบบนิเวศหนึ่งจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถพัฒนาตนเองถึงจุดสูงสุดจนสามารถอยู่ได้ตามลำพังเพียงชนิดเดียว

สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการร่วมกัน โดยมีความคิดพื้นฐานว่าสิ่งมีชีวิตมีแหล่งที่อยู่ และหน้าที่ที่แน่นอนร่มกันในระบบนิเวศหนึ่ง สิ่งที่กระทบกระเทือนระบบนิเวศจะกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกตัวในระบบนั้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย