Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์
มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม
มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิตอุบัติขึ้นในโลกกว่า 3 พันล้านปีมาแล้ว ชีวิตทั้งหลายต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพื่อการดำรงชีพ สืบพันธุ์ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ โลกหรือธรรมชาติมีกลไกพิเศษอะไรจึงสามารถเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตได้ยาวนานถึงปานนี้ โดยที่จะยังมีอาหารสำหรับเลี้ยงดูต่อไปอีกนานเท่านาน

นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทำงานโดยไม่ยอมปล่อยให้สิ่งมีประโยชน์สูญสิ้นไปเปล่า ๆ และได้ใช้สิ่งนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุด เมื่อใช้ไปแล้วก็กลับคืนมาใช้ใหม่ (Recyle) อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อเรามองดูชีวิตในสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นภาพนี้ได้ดีว่าไม่มีของที่เสียหรือสูญเปล่าในธรรมชาติเลย น้ำที่ไหลบ่าลงทะเล บางคนเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์นั้นที่จริงเป็นตัวนำสารอาหารยังประโยชน์ให้แก่สัตว์น้ำจำนวนมหาศาลในท้องทะเล ของเสียหรือซากของสิ่งมีชีวิตหนึ่งกลายเป็นอาหารที่จำเป็นของอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง

ใบพืชที่ปรุงอาหาร(สังเคราะห์ด้วยแสง) คายออกซิเจนออกมาเป็นของเสีย กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์สำหรับสัตว์รวมทั้งมนุษย์ได้หายใจ กองมูลโคและกระบือมีแมลงเล็ก ๆ แมลงเหล่านี้อาจเป็นอาหารของกบซึ่งกบก็เป็นเยื่อของงูอีกต่อหนึ่ง ไม้ที่โค่นตายลงกลายเป็นอาหารของปลวก ซากสัตว์ซากพืชถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย กลายเป็นปุ๋ยให้แก่พืช

ในทุกระบบนิเวศน์ จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ

- กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่พืช
- กลุ่มผู้บริโภค ได้แก่สัตว์
- กลุ่มผู้ย่อยสลาย ได้แก่ แบคทีเรีย

จากประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในกว่า 3 พันล้านปี โดยเฉพาะในระยะ 600 ล้านปีที่มีหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์จำนวนมาก พบว่าสิ่งมีชีวิตเพิ่มปริมาณและความหลากหลายขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นนี้มิใช่ว่าจะราบรื่น มีระยะเวลาที่เกิดการสูญพันธุ์ขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตถึง 5 ครั้งด้วยกัน สาเหตุอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีป ภูเขาไฟระเบิด หรืออุกกาบาตตกใส่ ครั้งสุดท้ายที่รู้จักกันดีเกิดขึ้นเมื่อราว 65 ล้านปีมาแล้วที่ทำให้ไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นสัตว์ครองโลกมานานสูญพันธุ์ไป

วิวัฒนาการทำงานอย่างไร นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามีกลไกลสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีการสืบพันธุ์มากเกินกว่าที่จะอยู่รอด
2. สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกัน
3. ความแตกต่างดังกล่าว ซึ่งบันทึกไว้ในยีน (gene)

กระบวนการที่ยีนของสิ่งมีชีวิตหนึ่งมีแนวโน้ม จะถ่ายทอดไปยังรุ่นหลัง เรียกว่า “ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com